Vårdenhetsval.fi är nu EU-hälsovård.fi

4.12.2019


Webbtjänsten Vårdenhetsval.fi har bytt namn till EU-hälsovård.fi. Med det nya namnet vill vi bättre lyfta fram webbtjänstens internationella dimension och innehåll som fokuserar på gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Webbtjänsten Vårdenhetsval.fi öppnades 2015 och upprätthålls av Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Det finns en motsvarande kontaktpunkt i alla EU-länder.

Varför byter vi namn?

Under fyra års tid har vi förnyat såväl webbtjänstens innehåll som dess struktur och utseende tillsammans med våra kunder. Även tanken om att byta namn på webbtjänsten föddes ur responsen från kunderna.

På evenemang, i verkstäder och i samband med andra möten upptäckte vi att namnet Vårdenhetsval.fi väckte många frågor och att det ibland rådde oklarhet över webbplatsens innehåll och syfte. Användarna antog att webbplatsens innehåll utöver eller i stället för hälsovård handlade om till exempel barnomsorg. På grund av namnet upptäckte inte alla kunder alltid det internationella perspektivet och till exempel informationen om hälso- och sjukvården i olika länder.

Också ändringarna av innehållet på webbplatsen påverkade namnändringen. På webbplatsen Vårdenhetsval.fi fanns det ursprungligen även information om valet av hälsostation, sjukhus och andra hälsotjänster i Finland. I maj 2019 flyttade den här informationen om valfrihet inom hälso- och sjukvården i Finland till webbplatsen Suomi.fi.

När innehållet ändrades flyttades också webbtjänstens tyngdpunkt. EU-hälsovård.fi fokuserar på gränsöverskridande hälso- och sjukvård och internationella situationer inom hälso- och sjukvård. Målgruppen är stor: vi handleder dem som åker från Finland till utlandet för vård och dem som insjuknar under en utlandsvistelse, men även personer som reser från utlandet till Finland för vård eller som insjuknar under sin vistelse i Finland.

Vi hittade det nya namnet med hjälp av våra kunder och partner

Respons och planering ledde till aktion: i början av detta år inleddes jakten efter ett nytt namn. Vi skissade upp och testade namnförslag tillsammans med våra samarbetspartner och kunder. Vi ville ta reda på hurdana associationer namnförslagen väckte och vad som skulle vara ett bra namn för webbtjänsten.

På slutrakan var det en klar favorit som lyftes fram bland alternativen: EU-hälsovård.fi. En webbtjänst som tillhandahåller pålitlig information om hälsotjänsterna utomlands, i synnerhet inom EU, och om användningen av dem.

Du kan läsa mer om jakten på det nya namnet och om namnvalet i vår planerare Pia Blomqvists blogginlägg.

Bekanta dig med webbplatsen och ge oss respons

Namnet har ändrats men vi fortsätter att utveckla webbtjänsten tillsammans med våra kunder. Du kan ge oss respons eller delta i utvecklingsarbetet via vårt klientråd.