Tyskland

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112.


Tillgång till vård

Under en tillfällig vistelse i Tyskland får du medicinskt nödvändig vård genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet (European Health Insurance Card, EHIC). Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Denna typ av vård kan behövas som du insjuknar akut eller om du råkar ut för en olycka. Du kan även få vård i samband med graviditet, förlossning eller en kronisk sjukdom. Vårdbehovet ska framträda under vistelsen. Om din sjukdom kräver regelbunden vård under din tillfälliga utlandsvistelse, ska du komma överens om ordnandet av vården i förväg med vårdgivaren. Till exempel dialys, oxygenterapi, särskild astmabehandling och kemoterapi samt ultraljudsundersökning av hjärtat i samband med kroniska autoimmuna sjukdomar är behandlingar som måste avtalas i förväg.

Med det europeiska sjukvårdskortet får du vård på samma sätt och till samma pris som lokala invånare. Det är tillrådligt att ha med sig både det europeiska sjukvårdskortet och en kopia av kortet. Om du inte har ett europeiskt sjukvårdskort att visa upp eller om kortet av någon anledning inte accepteras, måste du betala vårdkostnaderna själv. I detta fall kan du ha möjlighet att i efterhand ansöka om ersättning hos FPA.

Om du blir sjuk under din vistelse i Tyskland, visa upp ditt europeiska sjukvårdskort för vårdgivaren.  Du ska välja någon av sjukförsäkringskassorna för att betala kostnaderna för din vård. Du kan välja vilken som helst sjukförsäkringskassa som har ett avtal med Tysklands lagstadgade sjukförsäkringssystem. Du hittar en lista över sjukförsäkringskassorna (på tyska) på internet.

I Tyskland finns det även helt privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster som inte har avtal med det lagstadgade sjukförsäkringssystemet. Om du uppsöker vård inom den privata sektorn står du själv för alla vårdkostnader.

Akut insjuknande

Läkare och tandläkare

Om du är i behov av läkare, ska du uppsöka en läkare (Arzt/Ärztin) som har ingått avtal med sjukkassan (Vertragsarzt, Kassenarzt eller ”Alle Kassen” som avser alla sjukförsäkringskassor). De flesta läkarna i Tyskland har detta avtal. Kontaktuppgifter till läkare hittar du som upprätthålls av den nationella kontaktpunkten i Tyskland. För besök hos en specialist (Facharzt/Fachärztin) behövs vanligtvis ingen remiss av en allmänläkare. Vården är kostnadsfri. Du kan också besöka tandläkare (Zahnarzt/Zahnärztin) utan remiss.

Visa upp det europeiska sjukvårdskortet och en identitetshandling på läkarmottagningen. På mottagningen blir du vanligen ombedd att lämna uppgifter om längden på din vistelse i Tyskland och man vill försäkra sig om att du inte har rest till Tyskland uttryckligen för att få sjukvård. Du ska också välja en sjukkassa som läkaren kommer att fakturera för vårdkostnaderna. På mottagningen skriver man ut blanketten ”Patientenerklärung Europäische Krankenversicherung” som du ska fylla i och underteckna.

Betalningsförfarandet är likadant även hos tandläkare och på sjukhus. På tandläkarens mottagning fylls i även blanketten ”Patientenerklärung Europäische Krankenversicherung”.

Om du blir sjuk utanför öppettiderna, ringer du till jourhjälpen på nummer 116117. Samtalet är gratis om du ringer från Tyskland.

Läkemedel

När du hämtar ut läkemedel på apoteket (Apotheke) som en läkare har ordinerat ska du förutom receptet visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling. Receptbelagda läkemedel är vanligtvis kostnadsfria för personer under 18 år. Det finns även jourhavande apotek, Apotheken-Notdienst (webbsidan på tyska).

Vård på sjukhus

I brådskande sjukdomsfall kan du uppsöka ett sjukhus som har ett vårdavtal, zugelassenes Krankenhaus direkt. De flesta sjukhusen i Tyskland har detta avtal.

Visa upp det europeiska sjukvårdskortet och en identitetshandling på mottagningen. Vanligtvis ombeds du fylla i blanketten Patientenerklärung Europäische Krankenversicherung, precis som på läkarmottagningen. För sjukhusvården betalar du en självriskandel (för högst 28 dagar per kalenderår). Alla hälso- och sjukvårdstjänster på sjukhus som är nödvändiga för behandling av sjukdom är ersättningsgilla. Tilläggstjänster (till exempel kostnader för privatrum) betalar du däremot själv. För personer under 18 år är sjukhusvården kostnadsfri.

Om du måste betala hela kostnaden själv vid vårdenheten även om du har visat upp ditt europeiska sjukvårdskort, ska du spara alla kvitton och ta direkt kontakt med den nationella kontaktpunkten i Tyskland.    Alternativt kan du söka ersättning för dessa kostnader i efterhand hos FPA.

Om du på grund av ditt hälsotillstånd behöver specialtransport för hemresan till Finland, står du själv för hela resekostnaden. Det rekommenderas att du tecknar en reseförsäkring som täcker dessa kostnader.

Läs mer om akut insjuknande i Europa.

Läs mer om ersättning för vård utomlands.

Användbara webbplatser

Om du vill resa till Tyskland för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, hittar du allmän information om planerad vård utomlands på vår webbplats. Du kan ställa dina frågor om hälso- och sjukvården i Tyskland till den nationella kontaktpunkten i Tyskland.

Du kan söka en lämplig serviceproducent med söktjänsten på webbplatsen för den nationella kontaktpunkten i Tyskland (på engelska). I söktjänsten kan du söka läkare, tandläkare, sjukhus samt fysioterapeuter och andra vårdgivare efter ort eller typ av behandling.

Du kan jämföra kostnaderna hos privata läkare och tandläkare i listan för läkararvoden (Gebührenordnung für Ärzte, GOÄ) och listan för tandläkararvoden (Gebührenordnung für Zahnärzte, GOZ) (listorna på tyska). Priserna är riktgivande. Du kan även behöva betala en större summa om vården som du får är mer krävande än de priser som nämns i listorna. Den bästa uppskattningen av priset för behandlingen får du om du på förhand informerar dig om kostnaderna från den instans som ger behandlingen.

Kvalitet och säkerhet i vården

Tyskland har antagit gemensamma riktlinjer för vårdkvaliteten och patientsäkerheten. Information om kvaliteten på vården som ges i Tyskland finns bland annat på följande webbsidor: The German Hospital Federation (DKG, på engelska) och GKV-Spitzenverband (på tyska).

Vid patientskador tillämpas alltid lagstiftningen och patientförsäkringen i det vårdgivande landet. Om du är missnöjd med vården som du har fått, ska du i första hand reda ut saken med vårdgivaren. Den nationella kontaktpunkten kan hjälpa dig att hitta rätt myndighet om du vill anföra klagan.

Hälso- och sjukvårdssystemet

Tysklands sjukförsäkringssystem består av två delar. Vid sidan av den lagstadgade sjukförsäkringen finns även privata sjukförsäkringar. För den lagstadgade sjukförsäkringen gäller vårdförmånsprincipen. Detta innebär att personer med en lagstadgad sjukförsäkring behöver inte betala vårdgivaren (till exempel sin läkare) för vården i förväg. I stället tillhandahåller vårdgivaren den nödvändiga tjänsten och fakturerar sedan den försäkrade patientens lagstadgade sjukförsäkringsbolag, sjukförsäkringskassa.

Förmåner enligt sjukförsäkringen är lagstadgade. Olika sjukförsäkringskassor kan erbjuda ytterligare förmåner utöver dessa föreskrivna förmåner. Enligt lag ska dock över 90 procent av förmånerna ges i lika mån till alla patienter med den lagstadgade sjukförsäkringen. Det finns också förmåner som inte är med i standardavgiftstablån (Einheitlicher Bewertungsmaßstab, EBM). Dessa förmåner, som är listade som “individuella hälsotjänster” (individuelle Gesundheitsleistungen, IGEL) fås endast mot självrisk. Kostnaderna som uppstår ersätts inte till personen med lagstadgad sjukförsäkring.

Vårdförmånsprincipen gäller inte den privata sjukförsäkringen. Detta innebär att om patienten har en privat sjukförsäkring, fakturerar vårdgivaren för vården efter att den har avslutats. Kostnaderna för individuella förmåner fastställs med avgiftstabeller. I vanliga fall betalar patienten fakturan och skickar den sedan till sin försäkringsgivare för att få ersättning för hela eller delar av kostnaden.