Kostnader för ledsagare i Finland och utomlands

FPA kan ersätta kostnaderna för en ledsagare om en ledsagare är nödvändig på resan.


Du får ersättning för ledsagarens resekostnader om vårdpersonalen har bedömt att du behöver en ledsagare på grund av din sjukdom. Ledsagarens resekostnader ersätts även om det är nödvändigt att en familjemedlem deltar i din vård.

Om patienten är ett minderårigt barn krävs alltid ledsagare. Det behövs ingen separat utredning om behovet av ledsagare.

I allmänhet har patienten med sig en ledsagare. I vissa särskilda situationer kan det finnas två ledsagare, till exempel om båda föräldrarna reser med barnet till sjukhuset för att få anvisningar om barnets vård i hemmet.

En läkare ska motivera nödvändigheten av att en annan person utöver en familjemedlem eller ledsagare deltar i vården.

FPA ersätter ledsagarens kostnader enligt det billigaste färdsättet

FPA ersätter ledsagarens resekostnader i allmänhet enligt det billigaste färdsättet. Om du har en ledsagare med dig från samma adress och använder bil eller taxi uppstår det inte några ersättningsgilla resekostnader för ledsagaren.

Ledsagarens resekostnader till ett annat EU-/EES-land eller Schweiz ersätts i allmänhet enligt de faktiska kostnaderna och det billigaste offentliga färdsättet, om din vård ordnas

  • på basis av ett förhandstillstånd som beviljats av FPA (blankett S2)
  • som en köpt tjänst inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Ansök om ersättning för ledsagarens kostnader hos FPA.

Mer information