Ersättning av kostnader


Får jag ersättning för vårdkostnader om jag blir sjuk under en utlandsresa?

Du får medicinskt nödvändig vård till samma pris som lokala invånare när du visar upp ett europeiskt sjukvårdskort i ett EU-/EES-land, Storbritannien, Nordirland eller Schweiz. Om du inte har ett europeiskt sjukvårdskort eller det inte accepteras, kan du ansöka om ersättning för vårdkostnaderna i efterhand hos FPA eller hos sjukförsäkringsinstitutionen i det vårdgivande landet.

Kan jag få ersättning för vårdkostnaderna om jag på eget initiativ söker vård utomlands?

Ja. Du kan ansöka om FPA-ersättning om du på eget initiativ söker vård hos ett annat EU-/EES-land eller Schweiz. Ersättningen är densamma som ersättningen för privat hälso- och sjukvård i Finland. Ansök om ersättning inom sex månader efter att du betalat för vården.

Du kan även ansöka om förhandstillstånd hos FPA för vård utomlands. Då betalar du för vården lika mycket som lokala invånare.

Om du uppsöker vård någon annanstans än i ett EU-/EES-land eller Schweiz, kan du inte få ersättning för vårdkostnaderna från FPA.

Kan jag få FPA-ersättning för vilken som helst vård som jag fått utomlands?

Du kan inte. FPA ersätter vård som getts i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz på samma sätt som vården inom den privata hälso- och sjukvården i Finland. Om man inte kan få FPA-ersättning för vården i Finland, kan man inte heller få FPA-ersättning för den utomlands. Du kan kontrollera i taxaförteckningen för sjukvårdsersättningar de behandlingar som ersätts och ersättningsbeloppen.

Om du söker dig till utlandet för vård med förhandstillstånd kan du få ett förhandstillstånd för sådan vård som ingår i tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Du kan alltså inte få ett förhandstillstånd för sådan vård som inte finns tillgänglig i Finland. Undantag från detta är sällsynta sjukdomar för vilka man i vissa fall kan få ett förhandstillstånd.

Varför måste jag betala kostnaderna först själv när jag söker vård i ett annat EU-land?

Om du åker utomlands för vård utan förhandstillstånd, får du ersättning för vården enligt de faktiska kostnaderna. Praxisen grundar sig på EU:s patientdirektiv.

Om du söker dig utomlands för planerad vård med förhandstillstånd, betalar du den lokala klientavgiften för vården. Vårdgivarlandet fakturerar Finland för resten av vårdkostnaderna.