Tunisien

Vid nödsituationer får du hjälp om du ringer 190 (ambulans).


Hälso- och sjukvård

I Tunisien, framför allt på turistorterna och i de större städerna, finns sjukhus med internationell standard. Sjukvården är generellt sett bättre och bättre tillgänglig i Tunisien och andra stora städer. I de största städerna fungerar den offentliga hälso- och sjukvården någorlunda väl, men lider ofta av resursbrist.

I Tunisiens huvudstad och på turistorterna finns flera privata kliniker av internationell standard. De privata klinikerna fungerar på samma sätt som sjukhus och många åtgärder utförs på dem. Specialiserade sjukvårdstjänster kan finnas i endast begränsad utsträckning. På de internationella klinikerna finns läkare som talar engelska, men speciellt inom den offentliga sektorn talar den övriga personalen ofta endast arabiska eller franska. Utanför städerna finns ambulanser i endast begränsad utsträckning.

I Tunisien finns bland annat följande kliniker

  • Clinique Internationale Hannibal
  • Les Cliniques El Manar
  • Clinique Saint Augustin
  • Polyclinique Les Berges du Lac.

Tandvård fås till exempel vid DENTYSS (Montplaisir).

I Sousse har en del hotell egna läkare, som vid behov gör sjukbesök. I staden finns också bland annat Clinique Essalem och Clinique Les Oliviers. I Hammamet finns även den privata kliniken Polyclinique Hammamet.

Ytterligare information om priserna finns på franska på tunisiska hälsovårdsministeriets webbplats. Kontrollera priserna ännu på plats.

Det är mycket tillrådligt att du har en omfattande reseförsäkring när du reser till Tunisien. Utan försäkring blir vårdavgifterna ofta mycket höga. Serviceproducenterna av hälso- och sjukvård kräver emellertid ofta kontantbetalning på förhand. På de flesta ställen godkänns inte betalningsförbindelser från finska försäkringsbolag och endast på några ställen godkänns kreditkort.

Läkemedel

Det är lätt att hitta ett apotek i Tunisien och apoteken har ofta långa öppettider. Kontaktuppgifterna till det jourhavande apoteket finns ofta på apotekens dörr eller fönster.