En minderårig patients ställning

En minderårig patients åsikt ska beaktas i vården då det är möjligt med hänsyn till hans eller hennes ålder och utvecklingsnivå.


Om en minderårig patient utifrån sin ålder och utvecklingsnivå är kapabel att besluta om sin vård ska han eller hon vårdas i samförstånd med honom eller henne. Om en minderårig är kapabel att besluta om sin vård kan han eller hon förbjuda att uppgifter om hans eller hennes hälsotillstånd och vård ges till vårdnadshavaren eller annan laglig representant.

Läkaren eller andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvård bedömer om barnet eller den unga själv kan besluta om sin vård.

Om en minderårig inte är kapabel att besluta om sin vård ska han eller hon vårdas i samförstånd med hans eller hennes vårdnadshavare eller lagliga representant.

En minderårig patients vårdnadshavare eller lagliga representant har inte rätt att förbjuda nödvändig vård som ges vid fara för patientens liv eller hälsa.