Brasilien

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 192 (ambulans).


Hälso- och sjukvård

I Brasilien finns både ett offentligt, skattefinansierat hälso- och sjukvårdssystem och ett omfattande privat hälso- och sjukvårdssystem. Vården i privatsjukhus är dyr. När du reser till Brasilien är det bra att skaffa en täckande reseförsäkring. Vårdstandarden och tillgängligheten till vård varierar i olika regioner, men allmänt sett är vården av god kvalitet på privata kliniker. Inom den offentliga sektorn kan kötiderna vara långa, men vården är kostnadsfri. Utanför städer finns inte nödvändigtvis tillräcklig vård tillgänglig.

Om du kallar på ambulans på nödnumret 192 förs du till ett offentligt sjukhus för vård. Du kan därefter begära att bli förflyttad till ett privatsjukhus. Du kan också använda privata sjuktransporttjänster.

Inom privatsektorn kan du få tjänster antingen med reseförsäkringen, en brasiliansk sjukförsäkring eller genom att köpa dem direkt. Inom privatsektorn avtalar du i förväg om vården betalas från en försäkring, med kontanter eller med en garanticheck. Vissa vårdgivare accepterar endast kontantbetalning.

Om du vistas på landsbygden i Brasilien och behöver sjukvård, tänk på att sjukhusets standard inte nödvändigtvis är lika bra som i städerna. Till exempel kan sjukhuset ha en dålig luftkonditionering och eventuellt finns inte den medicinsk utrustning som behövs för vård på specialnivå.

Om du är sjukförsäkrad i Finland och har fått vård utanför EU/EES eller Schweiz på grund av akut insjuknande, en långvarig sjukdom, graviditet eller förlossning, kan du ansöka om ersättning hos FPA i efterhand. Ersättningen är densamma som ersättningen för privat hälso- och sjukvård i Finland. Tänk på att ersättningen oftast endast täcker en liten del av vårdkostnaden, varför det är tillrådligt att teckna en reseförsäkring.

Läkemedel

Apoteken har ett stort urval läkemedel. För vissa läkemedel, till exempel antibiotika, krävs ett giltig recept. På vissa apotek kan man även köpa läkemedel utan recept. Alla läkemedel som säljs i Finland finns nödvändigtvis inte att tillgå.