Brasilien

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 192 (ambulans).


Hälso- och sjukvård

I Brasilien finns både ett offentligt, skattefinansierat hälso- och sjukvårdssystem och ett omfattande privat hälso- och sjukvårdssystem. Vården i privatsjukhus är dyr. När du reser till Brasilien är det bra att skaffa en täckande reseförsäkring. Vårdstandarden och tillgängligheten till vård varierar i olika regioner, men allmänt sett är vården av god kvalitet på privata kliniker. I den offentliga sektorn där vården är kostnadsfri kan kötiderna vara långa. Det går därför fortare att få vård i den privata sektorn. Turister kan använda den offentliga hälso- och sjukvården i nödsituationer, men efter akutvården flyttas vården oftast till den privata sektorn. Utanför städer finns inte nödvändigtvis tillräcklig vård tillgänglig.

Vid akuta, allvarliga sjukfall ska du kalla ambulans på nödnumret 192 (Servico de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU) eller från en privat sjuktransportservice. Ambulansen kör patienten till akutmottagningen (Emergência) vid ett offentligt sjukhus, där en läkare bedömer intensivvårdsbehovet. Patienten flyttas till ett privat sjukhus om hen har en reseförsäkring eller möjlighet att betala.

Vid lindriga sjukfall kan du uppsöka den närmaste kommunala akutvårdsenheten, UPA (Unidade de Pronto Atendimento) eller ett privat sjukhus. I stora städer finns akutvårdsenheter som har öppet dygnet runt.

Sjukhus som rekommenderas för utlänningar är

  • Hospital Sírio-Libanês och Hospital Brasília i Brasília
  • Hospital Israelita Albert Einstein, Hospital Sírio Libanês och Hospital Alemão Oswaldo Cruz i São Paulo
  • Hospital Copa D`Or (Copacabana) och Hospital Samaritano (Botafogo) i Rio de Janeiro.

Inom privatsektorn kan du få tjänster antingen med reseförsäkringen, en brasiliansk sjukförsäkring eller genom att betala kontant eller med kort. Inom privatsektorn avtalar du i förväg om vården betalas från en försäkring, med kontanter eller med en garanticheck. Vissa vårdgivare accepterar endast kontantbetalning.

Priserna på tandläkartjänster är förmånligare än i Finland. Särskilt i storstäderna håller tandläkarna hög kvalitet.

Läkemedel

Det finns gott om apotek och de har ett stort urval läkemedel.  För vissa läkemedel (till exempel antibiotika) krävs ett giltigt recept. Vissa läkemedel kan köpas utan recept. Alla läkemedel som säljs i Finland finns nödvändigtvis inte att tillgå.

I de största apoteken görs också till exempel coronatest.