Ersättning av resor vid planerad vård utomlands

Om du söker dig till ett annat EU-/EES-land eller Schweiz för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, ersätter FPA dina resekostnader på samma sätt som om du hade valt en vårdenhet i Finland. Resan ersätts till den hälsostation eller det universitetssjukhus som ligger närmast din hemadress. Du betalar självriskandelen själv.


Om du reser till ett annat land än ett EU-/EES-land eller Schweiz för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, ersätts resekostnaderna inte.

Ansök om ersättning för resekostnader hos FPA.

Resor i samband med vård som ges med förhandstillstånd

Om FPA har beviljat dig ett förhandstillstånd för vård i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz, ersätts resekostnaderna i efterhand från Finland fram till vårdenheten. Vanligtvis betalar du endast självriskandelen för resorna.

FPA ersätter resor alltid enligt det billigaste färdsättet. På resor längre bort än till närområdet kan en flygresa i turistklass ersättas utan ett separat läkarutlåtande. Om din sjukdom, en svår funktionsnedsättning eller trafikförhållandena förutsätter att ett specialfordon anlitas, såsom taxi, ambulans, ambulansflyg eller ambulanshelikopter, kan resekostnaderna ersättas på basis av ett läkarutlåtande.

Resor i samband med vård utomlands som en köpt tjänst

Om den offentliga hälso- och sjukvården ordnar din vård som en köpt tjänst från ett annat EU-/EES-land eller Schweiz, ersätter FPA resekostnaderna fram till vårdenheten i efterhand, om du har betalar dessa kostnader själv. Resekostnader ersätts inte till andra länder.

Resorna ersätts till den i betalningsförbindelsen angivna vårdenheten i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz, där undersökningarna har gjorts, vården har getts eller rehabiliteringen har ordnats.

Ansök om ersättning för resorna i samband med vård som du har fått i form av en köpt tjänst hos FPA.