Så här intygar du din rätt till vård i Finland

För att få vård hälso- och sjukvård mot den finska klientavgiften måste du intyga din rätt till vård med ett intyg över rätt till vårdförmåner. Intyg över rätt till vårdförmåner är bland annat det europeiska sjukvårdskortet, ett intyg över rätt till vårdförmåner i Finland och ett förhandstillstånd. Brådskande vård ges till alla utan intyg över rätt till vårdförmåner.


Det finns olika slags intyg över rätt till vårdförmåner och de används på olika sätt. Visa upp intyget över rätt till vårdförmåner och en identitetshandling till vårdgivaren när du kommer till vården. Intyget ska vara giltigt när vården ges. Om du inte har ett intyg över rätt till vårdförmåner eller inte kan skaffa intyget, fakturerar vårdgivaren dig i allmänhet för de faktiska vårdkostnaderna.

Om du kommer till Finland enkom för vård, behöver du inte nödvändigtvis ha ett intyg över rätt till vårdförmåner. Då måste du emellertid betala hela vårdkostnaden själv. Eventuell kan du i efterhand ansöka om ersättning för kostnaderna hos din sjukförsäkringsinstitution.

Intyg över rätt till vårdförmåner vid akut sjukdom

Om du blir akut sjuk under en tillfällig vistelse i Finland (till exempel under en semesterresa) eller behöver vård på grund av en långvarig sjukdom, graviditet eller förlossning, kan du påvisa din rätt till vård med

 • det europeiska sjukförsäkringskortet (EHIC)
 • ett provisoriskt intyg över det europeiska sjukvårdskortet
 • pass eller identitetshandling om du bor i ett annat nordiskt land
 • pass om du bor i Australien
 • Storbritanniens och Nordirlands intyg över rätt till vårdförmåner
 • ett intyg över rätt till vårdförmåner i Finland som utfärdats av FPA.

Om du bor i ett annat nordiskt land eller Australien, måste även din stadigvarande bostadsadress vara i detta land för att du ska få vård mot samma klientavgift som personer bosatta i Finland. Uppge din adress till vårdgivaren.

Om du bor stadigvarande på Kanalöarna (Man, Guernsey, Alderney, Herm, Jethou, Sark och Jersey), har du inte rätt till medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Finland, eftersom öarna inte tillhör EU.

Det europeiska sjukvårdskortet

Med kortet får du vård vid akut insjuknande, långvarig sjukdom samt graviditet och förlossning på samma sätt och mot samma klientavgift som personer bosatta i Finland.

Med medicinskt nödvändig vård avses vård som du måste få så att du tryggt kan återvända till ditt hemland enligt din ursprungliga plan. Längden på din vistelse i Finland påverkar omfattningen av den vård som ges. Du kan be din sjukförsäkringsinstitution om ett europeiskt sjukvårdskort.

Storbritanniens och Nordirlands intyg över rätt till vårdförmåner

Om du är sjukförsäkrad i Storbritannien eller Nordirland, kan du bevisa din rätt till medicinskt nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården med följande kort:

 • det europeiska sjukvårdskortet som beviljats under Storbritanniens EU-medlemskap
 • det europeiska sjukvårdskortet som beviljats under övergångsperioden för brexit
 • ”Citizens Rights” EHIC
 • ”Citizens Rights” EHIC för studerande
 • GHIC-kortet (Global Health Insurance Card)
 • GHIC (Global Health Insurance Card) som är avsett för dem som bor i Nordirland

Med dessa kort har du rätt till medicinskt nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården mot samma klientavgift som personer bosatta i Finland betalar.

Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland

Intyget över rätt till vårdförmåner i Finland är en handling som anger i vilken omfattning du har rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Rätten kan vara omfattande (all vård som behövs) eller inskränkt (medicinskt nödvändig vård). På intyget anges även om du har rätt till sjukvårdsersättning från FPA. Intyget utfärdas av FPA:s center för internationella ärenden.

Förhandstillstånd

Ett förhandstillstånd enligt EU:s förordning 883/2004är en betalningsförbindelse, utifrån vilken det land som ansvarar för dina vårdkostnader betalar de faktiska kostnaderna för vård som patienten har fått i Finland. Du betalar samma klientavgift som finländska patienter. Ansök om förhandstillstånd hos sjukförsäkringsinstitutionen i ditt bosättningsland.

S3-blankett

Om du har arbetat som gränsarbetare i Finland och bor nu som pensionär i ett annat land, har du rätt att efter pensioneringen fortsätta behandlingen som påbörjades i Finland. För denna vård ska du be om ett separat intyg över rätt till vårdförmåner (S3-blankett) hos sjukförsäkringsinstitutionen i det land som ansvarar för dina sjukvårdskostnader när du är i pension. Med intyget över rätt till vårdförmåner får du fortsätta behandlingen i ditt tidigare sysselsättningsland.

Om du inte har ett intyg över rätt till vårdförmåner

Om du inte har ett intyg över rätt till vårdförmåner ska du i första hand själv försöka skaffa ett intyg över rätt till vårdförmåner eller ett intyg som ersätter det från din sjukförsäkringsinstitution eller den myndighet som ansvarar för dina sjukvårdskostnader.

Om du inte har det europeiska sjukvårdskortet eller har tappat bort det, kan du be om ett intyg som ersätter kortet från din sjukförsäkringsinstitution.

Vid behov kan du be FPA hjälpa dig med att få ett intyg över rätt till vårdförmåner från det andra landet. Även vårdgivaren kan be om intyget.

Om du inte har ett intyg över rätt till vårdförmåner eller inte kan skaffa intyget, fakturerar vårdgivaren dig i allmänhet för de faktiska vårdkostnaderna.

Om vårdgivaren inte accepterar det europeiska sjukvårdskortet

Om du inte får medicinskt nödvändig vård med det europeiska sjukvårdskortet inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland, kan du utreda ärendet via Europeiska kommissionens tjänst SOLVIT. SOLVIT informerar myndigheter om vilka rättigheter personer från andra EU-länder har och hjälper med att lösa problematiska fall.

Läs mer om SOLVIT-tjänsten.