Slovakien

Vid nödsituationer får du hjälp om du ringer 112 eller 155 (ambulans).


Tillgång till vård

Under en tillfällig vistelse i Slovakien får du medicinskt nödvändig vård genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet(European Health Insurance Card, EHIC). Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Denna typ av vård kan behövas som du insjuknar akut eller om du råkar ut för en olycka. Du kan även få vård i samband med graviditet, förlossning eller en kronisk sjukdom. Vårdbehovet ska framträda under vistelsen. Om din sjukdom kräver regelbunden vård under din tillfälliga utlandsvistelse, ska du komma överens om ordnandet av vården i förväg med vårdgivaren. Till exempel dialys, oxygenterapi, särskild astmabehandling och kemoterapi samt ultraljudsundersökning av hjärtat i samband med kroniska autoimmuna sjukdomar är behandlingar som måste avtalas i förväg.

Med det europeiska sjukvårdskortet får du vård på samma sätt och till samma pris som lokala invånare. Det är tillrådligt att ha med sig både det europeiska sjukvårdskortet och en kopia av kortet. Om du inte har ett europeiskt sjukvårdskort att visa upp eller om kortet av någon anledning inte accepteras, måste du betala vårdkostnaderna själv. I detta fall kan du ha möjlighet att i efterhand ansöka om ersättning hos FPA.

Om du behöver vård, välj en vårdgivare bland de offentliga och privata serviceproducenterna som har ett avtal med något av de följande sjukförsäkringsbolagen (webbplatser på engelska):

Du kan fritt välja vilket som helst vårdställe som har ett avtal med dessa bolag. Bolagen ersätter endast vård som har getts vid en vårdenhet som har ett avtal med dem. Kontaktuppgifter till vårdgivare som har ett avtal får du av sjukförsäkringsbolagen. I allmänhet får du vård direkt genom att visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och du behöver inte registrera dig hos ett sjukförsäkringsbolag i förväg.

Om serviceproducenten har avtal med något av sjukförsäkringsbolagen visas sjukförsäkringsbolagets logotyp och namn vanligtvis i väntrummet eller vid ingången till läkarens mottagningsrum. Om du är osäker på en serviceproducents status, är det tillrådligt att begära information om detta innan du får vård.

I Slovakien finns det även privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster som inte har avtal med ett sjukförsäkringsbolag. Om du uppsöker en sådan vårdenhet betalar du själv hela kostnaden.

Meddelande till resande till Slovakiens bergsområden

Kostnader för räddning, första hjälpen och sjuktransport i Slovakiens bergsområden ingår inte i den offentliga hälso- och sjukvården, utan dessa kostnader måste man betala själv. Kostnaderna kan uppgå till tusentals euro, så det rekommenderas att du skaffar en separat försäkring.

Akut insjuknande

Läkare

Vänd dig till en allmänläkare som har ett avtal med ett slovakiskt sjukförsäkringsbolag. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på mottagningen. Ange vilket sjukförsäkringsbolag du väljer och hur länge du vistas i Slovakien. Då är vården kostnadsfri. För besök hos en specialist behövs remiss av en allmänläkare, och då är vården kostnadsfri.

Tandläkare

Tandläkare kan du besöka direkt. Du kan få nödvändig tandvård kostnadsfritt hos en avtalstandläkare. Du får information om dessa tandläkare från sjukförsäkringsbolagen. I fråga om betalningen är förfaringssättet det samma som hos en allmänläkare. I den kostnadsfria vården ingår standardmaterial. Om dyrare material används är tandläkaren skyldig att informera patienten om detta på förhand. Patienten ska själv betala prisskillnaden mellan de dyrare materialen och standardmaterialen. Priserna varierar från tandläkare till tandläkare.

Läkemedel

Läkemedel som har skrivits ut av en läkare kan hämtas ut på vilket apotek som helst. Visa upp det europeiska sjukvårdskortet och en identitetshandling. Ersättningens storlek beror på läkemedlet.

Vård på sjukhus

För sjukhusvård behöver du en remiss från en läkare. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på sjukhuset. Om du inte har något kort, kan ett provisoriskt intyg som ersätter kortet beställas till sjukhuset till exempel via de ovan nämnda slovakiska sjukförsäkringsbolagen. Om patienten på grund av sitt hälsotillstånd inte kan välja bolag väljer sjukhuset bolag åt patienten. När de nödvändiga handlingarna har visats upp på sjukhuset är vården och läkemedlen kostnadsfria.

I akuta situationer kan du gå direkt till akutmottagningen vid ett avtalssjukhus. Visa upp det europeiska sjukvårdskortet och en identitetshandling. Eventuellt debiteras en liten avgift för akutvården, men inte om patienten skrivs in på sjukhuset. Observera dock att vissa mera komplicerade behandlingar kan vara mycket dyra och ersätts inte nödvändigtvis i Slovakien. För dessa kostnader kan man i efterhand söka ersättning från FPA.

I akuta situationer är ambulanstransport kostnadsfri.

Om du på grund av ditt hälsotillstånd behöver specialtransport för hemresan till Finland, står du själv för hela resekostnaden. Det rekommenderas att du tecknar en reseförsäkring som täcker dessa kostnader.

Läs mer om akut insjuknande i Europa.

Läs mer om ersättning för vård utomlands.

Användbara webbplatser

Om du vill resa till Slovakien för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, hittar du allmän information om planerad vård utomlands på vår webbplats. Du kan ställa dina frågor om hälso- och sjukvården i Slovakien till den nationella kontaktpunkten i Slovakien.

Information om hälso- och sjukvården finns på engelska på webbplatsen för den nationella kontaktpunkten i Slovakien och på webbplatsen för det nationella hälsoinformationscentret (Národné centrum zdravotníckych informácií).

I portalen zzz.sk (webbsidan på slovakiska) finns en lista över sjukhusen i landet (på slovakiska) och en söktjänst med vilken du kan söka läkare, ambulans, optiker och andra vårdgivare (på slovakiska).

Kvalitet och säkerhet i vården

Hälsoministeriet i Slovakien, tillsynsmyndigheten för hälso- och sjukvården samt läkarförbund övervakar kvaliteten på verksamheten inom hälso- och sjukvårdssektorn. Mer information om kvalitetsledning och besvärsförfaranden finns på webbplatsen (på engelska) för den nationella kontaktpunkten i Slovakien.

Med hjälp av söktjänsten (på engelska) som finns på webbplatsen för den nationella kontaktpunkten i Slovakien kan du kontrollera om den serviceproducent som du har valt är en legitimerad verksamhetsutövare.

Vid patientskador tillämpas alltid lagstiftningen och patientförsäkringen i det vårdgivande landet. Om du är missnöjd med vården som du har fått, ska du i första hand reda ut saken med vårdgivaren. Den nationella kontaktpunkten kan hjälpa dig att hitta rätt myndighet om du vill anföra klagan.

Hälso- och sjukvårdssystemet

Det slovakiska hälso- och sjukvårdssystemet bygger på en offentlig sjukförsäkring som är obligatorisk. I princip har alla rätt till kostnadsfri hälso- och sjukvård. För vissa särskilda fall (tandvård, läkemedel) stadgas det i lag att patienten ska betala vårdkostnaden helt eller delvis.

I Slovakien finns tre sjukförsäkringsgivare. De är alla aktiebolag som förvaltar de offentliga resurserna och verksamheten i hela Slovakien. Alla har rätt att välja sitt sjukförsäkringsbolag.

Det slovakiska hälso- och sjukvårdssystemet innefattar både offentliga och privata hälso- och sjukvårdstjänster. I varje segment inom hälso- och sjukvården finns offentliga och privata serviceproducenter. De offentliga och privata serviceproducenterna har vanligtvis avtal med sjukförsäkringsbolagen.