Enheter för sällsynta sjukdomar

I Finland är undersökning och vård av sällsynta sjukdomar centraliserad i universitetsjukhus.


Helsingfors

Helsingfors universitets centralsjukhus
Enheten för sällsynta sjukdomar (hus.fi)
Sällsyntasjukdomar.fi (Hälsobyn.fi)

Åbo

Åbo universitetscentralsjukhus
Enheten för sällsynta sjukdom vid Åucs (vsshp.fi)

Tammerfors

Tammerfors universitetsjukhus
Sällsynta sjukdomar (tays.fi)

Kuopio

Kuopio universitetssjukhus
Enheten för sällsynta sjukdomar (psshp.fi) (på finska)

Uleåborg

Uleåborgs universitetssjukhus
Enheten för sällsynta sjukdomar (ppshp.fi) (på finska)