Enheter för sällsynta sjukdomar

I Finland är undersökning och vård av sällsynta sjukdomar centraliserad i universitetsjukhus.


Helsingfors

Helsingfors universitets centralsjukhus
Enheten för sällsynta sjukdomar
Sällsyntasjukdomar.fi

Åbo

Åbo universitetscentralsjukhus
Enheten för sällsynta sjukdom vid Åucs

Tammerfors

Tammerfors universitetsjukhus
Enheten för sällsyntä sjukdomar (på finska)

Kuopio

Kuopio universitetssjukhus
Enheten för sällsynta sjukdomar (på finska)

Uleåborg

Uleåborgs universitetssjukhus
Enheten för sällsynta sjukdomar (på finska)