Enheter för sällsynta sjukdomar

I Finland är undersökning och vård av sällsynta sjukdomar centraliserad i universitetsjukhus.


Helsingfors

Helsingfors universitets centralsjukhus
Enheten för sällsynta sjukdomar
www.hus.fi/sv
(på finska)

Åbo

Åbo universitetscentralsjukhus
Enheten för sällsynta sjukdomar
www.vsshp.fi (på finska)

Tammerfors

Tammerfors universitetsjukhus
Sällsynta sjukdomar
www.tays.fi/sv

Kuopio

Kuopio universitetssjukhus
Enheten för sällsynta sjukdomar (på finska)

Uleåborg

Uleåborgs universitetssjukhus
Enheten för sällsynta sjukdomar (Harvi)
www.ppshp.fi (på finska)