Marocko

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa ambulansnödnumret 150.


Hälso- och sjukvård

I Marocko finns både ett offentligt och ett privat hälso- och sjukvårdssystem. De flesta hälsovårdsenheterna inom den privata sektorn ligger i Casablanca, Rabat och de övriga stora städerna. Utanför de stora städerna är utbudet av hälso- och sjukvårdstjänster begränsat. Hälso- och sjukvården håller inte samma standard som i Europa. Det kan finnas stora skillnader mellan offentliga och privata sjukhus.

Tjänster inom den specialiserade sjukvården finns inte alltid tillgängliga. Tandvården håller en rimlig kvalitetsnivå och priserna ligger på samma nivå som i Finland.

Personalen vid privata och offentliga sjukhus är högutbildade men engelskakunskaperna är låga eller obefintliga. Läkarna och vårdpersonalen kan ofta tala franska. På privata kliniker är det vanligare med bredare språkkunskaper. På de offentliga sjukhusen är brådskande vård kostnadsfri, men av utlänningar krävs alltid betalning till exempel för vård som kräver övernattning. På privatsjukhusen i Marocko håller vården högre standard än inom den offentliga sektorn och det rekommenderas att man om möjligt tar sig direkt till en privat klinik. Om ditt tillstånd kräver mer krävande vård i Marocko, rekommenderas det att du hämtar en medicinsk bedömning hos två olika läkare.

Av utlänningar krävs avgifterna för läkartjänster och tjänster på sjukhuset som kontantbetalning. Det går sällan att betala med kreditkort. I vissa fall måste ambulanstransporten betalas i förväg.

Resenärer till Marocko bör skaffa sig en täckande reseförsäkring. Hotell på de stora turistområdena kan ha en egen klinik eller läkare. De ger vård även utanför mottagningstiderna. I Marocko finns även läkare som gör hembesök.

Om du befinner dig i norra Marocko nära de spanska exklaverna Ceuta och Melilla i Afrika, kan du ta dig till den spanska sidan där du får vård med det europeiska sjukvårdskortet (European Health Insurance Card, EHIC).

Läkemedel

I Marocko finns ett stort antal apotek både i städerna och på landsbygden. Kontaktuppgifterna till det jourhavande apoteket anges ofta på apoteksdörren. Du kan även söka med sökmotorerna på internet. Tillgången till de vanligaste receptbelagda och receptfria läkemedlen är god, men speciella läkemedel kan det vara svårt att få tag i. Ibland kan apoteken beställa ett läkemedel som behövs med korta leveranstider. Vid apoteken kan du även få information om läkartjänsterna i närområdet.