Marocko

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa ambulansnödnumret 150.


Hälso- och sjukvård

I Marocko finns både ett offentligt och ett privat hälso- och sjukvårdssystem. De flesta hälsovårdsenheterna inom den privata sektorn ligger i Casablanca, Rabat och de övriga stora städerna. I Rabat finns en bestående privatmottagning med en finländsk barnläkare. Sjukhusförhållandena i Rabat har beskrivits som nödtorftiga.

Tjänster inom den specialiserade sjukvården finns inte alltid tillgängliga. Tandvården håller en rimlig kvalitetsnivå och priserna ligger på samma nivå som i Finland. På landsbygden är tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster mycket begränsad.

Personalen vid privata och offentliga sjukhus är högutbildade men engelskakunskaperna är låga eller obefintliga. Möjligtvis kan läkarna och vårdpersonalen även franska. På privata kliniker är det vanligare med bredare språkkunskaper. På de offentliga sjukhusen är brådskande vård kostnadsfri, men av utlänningar krävs alltid betalning till exempel för vård som kräver övernattning. På privatsjukhusen i Marocko håller vården högre standard än inom den offentliga sektorn och det rekommenderas att man om möjligt tar sig direkt till en privat klinik. Om ditt tillstånd kräver mer krävande vård i Marocko, rekommenderas det att du hämtar en medicinsk bedömning hos två olika läkare.

Av utlänningar krävs avgifterna för läkartjänster och tjänster på sjukhuset som kontantbetalning. Det går sällan att betala med kreditkort. I vissa fall måste ambulanstransporten betalas i förväg.

Resenärer till Marocko bör skaffa sig en täckande reseförsäkring. Hotell på de stora turistområdena kan ha en egen klinik eller läkare. De ger vård även utanför mottagningstiderna. I Marocko finns även läkare som gör hembesök.

Om du befinner dig i norra Marocko nära de spanska exklaverna Ceuta och Melilla i Afrika, kan du ta dig till den spanska sidan där du får vård med det europeiska sjukvårdskortet.

Om du är sjukförsäkrad i Finland och har fått vård utanför EU/EES eller Schweiz på grund av akut insjuknande, en långvarig sjukdom, graviditet eller förlossning, kan du ansöka om ersättning hos FPA i efterhand. Ersättningen är densamma som ersättningen för privat hälso- och sjukvård i Finland. Tänk på att ersättningen oftast endast täcker en liten del av vårdkostnaden, varför det är tillrådligt att teckna en reseförsäkring.

Läkemedel

I Marocko finns ett stort antal apotek både i städerna och på landsbygden. Kontaktuppgifterna till det jourhavande apoteket anges ofta på apotekens dörrar. Tillgången till de vanligaste receptbelagda och receptfria läkemedlen är god, men speciella läkemedel kan det vara svårt att få tag i. Ibland kan apoteken beställa ett läkemedel som behövs med korta leveranstider. Vid apoteken kan du även få information om läkartjänsterna i närområdet.