Perhe matkalaukkujen kanssa lentokentällä lähdössä matkalle

Information om hälso- och sjukvårdstjänsterna enligt land

Den landsspecifika informationen hälso- och sjukvårdstjänsterna är avsedd att hjälpa dig när du reser utomlands och behöver vård vid ett plötsligt insjuknande. Du har även hjälp av informationen om du ska resa utomlands från Finland för att använda tjänsterna inom hälso- och sjukvården.


På sidorna om varje land hittar du information om hälso- och sjukvårdstjänsterna i landet, särskilda omständigheter kring att ge och få vård i landet, avgifter samt sjukförsäkringsinstitutionen och andra hälsovårdsmyndigheter i landet.

De finländska myndigheterna kan inte påverka vilken slags vård du får i ett annat land eller vårdkostnader som uppkommit utomlands.

Ställ förfrågningar om vården i första hand till myndigheterna eller till kontaktpunkt för gränsöverskridande hälsovård i mottagarlandet.

De mest populära länderna

Hittar du inte din destination?

Om du söker information om ett land som inte finns med bland innehållssidorna för olika länder, rekommenderar vi att du åtminstone bekantar dig med Utrikesministeriets resemeddelanden och THL:s Resenärens hälsoguide.