Information om hälso- och sjukvårdstjänsterna enligt land

Den landsspecifika informationen hälso- och sjukvårdstjänsterna är avsedd att hjälpa dig när du reser utomlands och behöver vård vid ett plötsligt insjuknande. Du har även hjälp av informationen om du ska resa utomlands från Finland för att använda tjänsterna inom hälso- och sjukvården.


På sidorna om varje land hittar du information om hälso- och sjukvårdstjänsterna i landet, särskilda omständigheter kring att ge och få vård i landet, avgifter samt sjukförsäkringsinstitutionen och andra hälsovårdsmyndigheter i landet.

De finländska myndigheterna kan inte påverka vilken slags vård du får i ett annat land eller vårdkostnader som uppkommit utomlands.

Ställ förfrågningar om vården i första hand till myndigheterna eller till kontaktpunkt för gränsöverskridande hälsovård i mottagarlandet.

De mest populära länderna