Om du blir sjuk utanför EU

Utanför EU/EES, Storbritannien, Schweiz eller Australien får du vård baserat på mottagarlandets lagstiftning och hälsovårdssystem. Vanligtvis måste du själv betala dina vårdkostnader och därför är det tillrådligt att teckna en privat försäkring.


Du har rätt till brådskande vård utanför EU- och EES-länderna, Schweiz, Storbritannien, Nordirland och Australien.  Du svarar själv för vårdkostnaderna. Det rekommenderas att man tecknar en reseförsäkring.

Australien

Under din tillfälliga vistelse i Australien får du medicinskt nödvändig vård inom landets offentliga hälso- och sjukvårdssystem när du visar upp ditt FPA-kort och pass. Du får vård till samma pris som lokalbefolkningen på grundval av en överenskommelse om social trygghet mellan Finland och Australien.

Överenskommelsen om social trygghet gäller dock inte studerande och forskare som vistas tillfälligt i Australien.Om du är studerande eller forskare, ska du teckna en privat försäkring som täcker kostnaderna för vård på sjukhus och läkemedelsinköp.