Om du blir sjuk utanför EU

Utanför EU/EES, Storbritannien, Schweiz eller Australien får du vård baserat på mottagarlandets lagstiftning och hälsovårdssystem. Vanligtvis måste du själv betala dina vårdkostnader och därför är det tillrådligt att teckna en privat försäkring.


Om du är sjukförsäkrad i Finland och har fått vård utanför EU/EES, Storbritannien eller Schweiz på grund av akut insjuknande, en långvarig sjukdom, graviditet eller förlossning, kan du i efterhand ansöka om ersättning hos FPA. Ersättningen är densamma som ersättningen för privat hälso- och sjukvård i Finland.

Australien

På grundval av en överenskommelse om social trygghet mellan Finland och Australien kan du under en tillfällig vistelse i Australien få medicinskt nödvändig vård inom landets offentliga hälso- och sjukvård. Du får vården till samma pris som lokala invånare när du visar upp ditt FPA-kort och pass.

Överenskommelsen om social trygghet gäller dock inte studerande och forskare som vistas tillfälligt i Australien. De ska teckna en privat försäkring som täcker kostnaderna för vård på sjukhus och läkemedelsinköp.