Resor i samband med vård i Finland

FPA ersätter resekostnader i samband med vård i allmänhet till det närmaste sjukhuset eller den närmaste hälsovårdscentralen där du hade kunnat få den vård du behöver.


FPA ersätter resekostnader i samband med vården

  • till klienter bosatta i Finland
  • till klienter bosatta i utlandet som är sjukförsäkrade i Finland eller vars sjukvårdskostnader Finland ansvarar för
  • till klienter som har rätt till vård i Finland på basis av EU-lagstiftningen eller en internationell överenskommelse. Om du till exempel har fått vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland med det europeiska sjukvårdskortet, får du ersättning från FPA för resekostnader i samband med din vård i Finland.

Du kan få ersättning för resor i anslutning till sjukvård samt vård vid graviditet och förlossning inom den offentliga eller privata hälso- och sjukvården, när kostnaden enkel väg överstiger självrisken på 25 euro.

FPA ersätter resekostnaderna i huvudsak enligt det billigaste färdsättet. I allmänhet är det ett offentligt kommunikationsmedel, till exempel tåg eller buss.