Informationen om val av vårdenhet finns i fortsättningen i webbtjänsten Suomi.fi

2.5.2019


Vårdenhetsval.fi-webbplatsens innehåll om val av hälsostation, sjukhus och andra hälsotjänster flyttar till webbtjänsten Suomi.fi. Webbplatsen Vårdenhetsval.fi fokuserar i fortsättningen på att ge vägledning i frågor kring hälso- och sjukvården i internationella situationer.

Klientens situation förtydligas när informationen flyttas. Webbtjänsten Suomi.fi erbjuder information och tjänster för olika livssituationer, som bland annat omfattar hälsa samt hälso- och sjukvård. Webbplatsen Vårdenhetsval.fi berättar om patientens rättigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, alltså i de situationer när en finländare behöver vård utomlands eller när en utlänning behöver vård i Finland.

Klienten har kunnat välja hälsostation och sjukhus sedan 2014

I Finland har klienterna kunnat välja hälsostation eller sjukhus redan sedan 2014. I Suomi.fi-webbtjänstens Val av vårdenhet-innehåll finns information om bland annat

  • val av hälsostation
  • val av sjukhus
  • val av läkare, sjukskötare eller annan yrkesperson som sköter om vården
  • val av andra tjänster inom hälsovården
  • användning av servicesedel i val av vårdenhet

– Suomi.fi är en webbtjänst som vänder sig till medborgare och företagare. Innehållen om val av vårdenhet passar till Suomi.fi, eftersom tjänsten tillhandahåller information för medborgarna framför allt för situationer där medborgarna sköter ärenden med flera olika myndigheter, säger planerare Terhi Tuokkola från Befolkningsregistercentralen. I Suomi.fi finns även information om de tjänster som tillhandahålls av hälsostationer och sjukhus.

Webbplatsen Vårdenhetsval.fi fokuserar på gränsöverskridande hälso- och sjukvård och byter namn

På webbplatsen Vårdenhetsval.fi får användaren även fortsättningsvis vägledning i användningen av hälsotjänster utomlands och i Finland. – På webbplatsen finns information om patientens rätt till vård utomlands och i Finland samt om vårdkostnader, ersättningarna för vårdkostnader och om hälso- och sjukvården i olika länder. Vi ger vägledning både för personer som lämnar Finland för att vistas utomlands och personer som kommer från utlandet till Finland i frågor kring hälso- och sjukvården, säger planerare Mira Rantakeisu från Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

– I fortsättningen kommer webbplatsen att fokusera på hälso- och sjukvården i internationella situationer. Flytten av informationen om valfrihet i Finland är det första steget mot ett mer vässat innehåll. Nästa steg är att hitta ett namn för webbplatsen som bättre beskriver dess internationella innehåll, fortsätter Rantakeisu.

På Vårdenhetsval.fi finns även fortsättningsvis information om hälso- och sjukvården i Finland för utländska klienter.