Vårdspråk och tolkning i Finland

I EU-länderna ges tjänsterna inom hälso- och sjukvård på landets officiella språk. I Finland ges vården på antingen finska eller svenska. Säkerställ att du förstår det som rör din vård.


I Finland är finska och svenska officiella språk och tjänsterna inom hälso- och sjukvården ges i allmänhet på dessa språk. Vanligtvis talar de yrkesutbildade personerna inom hälso- och sjukvården emellertid även engelska.

I Enontekis, Enare, Sodankylä och Utsjoki ges tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården även på samiska.

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ska se till att patienten förstår det som rör vården

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvård är skyldiga att klargöra för patienten hans eller hennes hälsotillstånd, vårdens betydelse, olika behandlingsalternativ och andra frågor som rör vården. Om patienten och vårdpersonalen inte talar samma språk ordnas tolkning.

Om vårdpersonalen anser att tolkning behövs för att patienten ska kunna ges vård, debiteras kostnaderna för tolkningen inte separat av patienten. Patienten betalar översättningskostnaderna.