Thailand

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 1669 (ambulans). Det allmänna nödnumret är 191 och numret till turistpolisen 1155.


Hälso- och sjukvård

Standarden på sjukhusvården i Thailand har förbättrats avsevärt under de senaste 20 åren och många sjukhus håller internationell standard. Sjukhus framför allt i Bangkok är enligt västerländska mått mätta tillräckligt bra och de dyraste sjukhusen har ett mycket bra anseende. På sjukhusen arbetar utländska och thailändska läkare som fått sin utbildning antingen i Europa eller USA.

Tillgången på hälso- och sjukvårdstjänster varierar i olika delar av Thailand. Också i Chiang Mai, Samui och Pattaya finns brådskande akutvård samt rutin- och långtidsvård i omfattande utsträckning.

På turistområdena talar största delen av läkarna engelska. I regel kommer man snabbt till läkare och jämfört med Finland är prisnivån skälig. Priserna varierar och det är skäl att kontrollera dem på plats. Notera att man ofta måste betala separat för varje undersökning och åtgärd och för läkemedel. De flesta läkare har specialiserat sig inom något område. Det kan hända att man inte nödvändigtvis så lätt får tag på en allmänläkare. Utanför turistområdena finns det endast tillgång till primärhälsovård.

Privatsjukhus med hög standard är till exempel

  • Samitivej Hospital
  • Bangkok Hospital (member of Bangkok Dusit Medical Services)
  • Phyathai Hospital (flera sjukhus i Bangkok)
  • Bumrungrad International Hospital som finns i Bangkok.

I Pattaya får man högklassiga hälsovårdstjänster till exempel

  • på sjukhusen Bangkok Hospital Pattaya
  • Pattaya Memorial Hospital.

I Chiang Mai får man högklassig vård åtminstone på sjukhuset Chiangmai Ram.

I Phuket får man vård på internationell nivå åtminstone

  • på Bangkok Hospital Phuket
  • på Phuket Provincial Hospital.

Sjukhuskedjan Bangkok Hospital håller generellt sett hög nivå och har sjukhus på olika håll i Thailand (förutom Pattaya och Phuket också till exempel Hua Hin, Koh Samui och Rayong).

På större orter är det vanligt att läkare som arbetar på sjukhus har mottagning efter arbetsdagen på en liten privat klinik. På dessa kliniker får man ofta vård snabbt och smidigt. På en liten klinik är vården ofta också förmånligare än på ett stort privat sjukhus.

Den som reser till Thailand bör absolut teckna en omfattande reseförsäkring. Hemtransport är dyrt och svårt att ordna utan privat resenärsförsäkring. Ofta påbörjas vården inte före försäkringsbolagets bekräftelse eller en förhandsbetalning. På sjukhus förutsätts ofta kontantbetalning. I privatsjukhusen och de statliga sjukhusen accepteras vanligtvis även kreditkort. Försäkringshandlingarna (försäkringskort) ska alltid finnas med på resan.

Tandläkartjänsterna i Thailand är i allmänhet av hög kvalitet. I Bangkok finns det till exempel många bra stora tandsjukhus och tandkliniker. I anslutning till vanliga sjukhus har man vanligtvis även tillgång till tandvård, både inom den privata och offentliga sektorn. Det brukar finnas köer i den offentliga sektorn. Både tandvård och annan hälso- och sjukvård finns tillgängliga på mycket olika nivåer och till varierande priser. De högklassiga tandsjukhusen i Bangkok inkluderar bland annat BIDH (Bangkok International Dental Hospital) och BIDC (Bangkok International Dental Clinic).

Det är skäl att notera att i Thailand är ambulanssystemet ännu under utveckling. Baserat på samtalet till nödnumret skickas en regional räddningsenhet som kan lyda under en frivilligorganisation. Större sjukhus, både offentliga och privata, har ibland ambulanser i vilka man omedelbart kan påbörja brådskande vård. Akutvården är dock i regel ordnad genom frivilligorganisationer. Ambulanser är särskilt i Bangkok ovanliga på grund av den livliga trafiken. Bilförare och motorcyklister ger inte alltid heller väg för ambulansen, vilket fördröjer ambulansen.

När nödsituationen uppfyller kriterierna som det nationella institutet för akutmedicin (National Institute for Emergency Medicine) har fastställt, är servicen kostnadsfri. Om du har registrerat dig på ett sjukhus, är det bra att spara detta sjukhus servicenummer för akutvård.

Om du före resan misstänker att din primärsjukdom kan orsaka behov av brådskande vård under vistelsen i Thailand bör du ordna inkvartering i närheten av något sjukhus. Då får du vid behov vård i tid.

Läkemedel

Nivån på apoteken varierar. I regel finns det ett apotek i anslutning till sjukhusen, och det lönar sig att skaffa läkemedlen därifrån samtidigt som man besöker läkaren. Läkemedelsurvalet varierar enligt nivån på sjukhuset och apoteket. Oftast finns det både dyra ursprungspreparat och förmånligare generiska preparat. Vissa läkemedel, särskilt originalläkemedlen, kan vara mycket dyra i Thailand. Tillgången till läkemedel är mer osäker i avsides regioner

Notera att i Thailand kan läkarna ordinera en större mängd läkemedel för behandling av sjukdomen än läkarna i Finland. Man ordinerar eventuellt också onödiga läkemedel även för smärre åkommor. Om du får en stor mängd läkemedel eller om du misstänker att din åkomma inte kräver läkemedelsbehandling bör du förhålla dig kritisk till läkemedlen. Fråga vid behov även om en annan läkares åsikt.

Vid införande eller utförande av läkemedel till Thailand är det bra att läsa till exempel förteckningen över förbjudna läkemedelssubstanser som finns på webbplatsen för Thailands ambassad i Helsingfors. För tillståndspliktiga läkemedel är det bra att ta med receptet på engelska. Du bör kontrollera av de thailändska myndigheterna om tillstånd krävs och vid behov i förväg be om ett skriftligt införseltillstånd för läkemedlet.