Om du blir sjuk under en utlandsresa

Om du behöver brådskande vård under din utlandsvistelse, ring nödnumret eller uppsök närmaste sjukhus. Nödnumret är 112 i alla EU-länder.


Med det europeiska sjukvårdskortet får du medicinskt nödvändig vård under din tillfälliga vistelse i ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller i Schweiz. Beställ kortet hos FPA.

Med medicinskt nödvändig vård avses sådan vård som inte kan vänta till att du återvänt hem. Med en tillfällig vistelse avses vanligtvis en vistelse som varar högst sex månader, till exempel för semester eller utbytesstudier. Vårdbehovet ska uppstå under vistelsen.

Utanför EU/EES, Storbritannien, Schweiz eller Australien har du rätt till brådskande vård. Vanligtvis måste du själv betala dina vårdkostnader och därför är det tillrådligt att teckna en privat försäkring.