Om du blir sjuk under en utlandsresa

Om du behöver brådskande vård under din utlandsvistelse, ring nödnumret eller uppsök närmaste sjukhus. Nödnumret är 112 i alla EU-länder.


Med det europeiska sjukvårdskortet får du medicinskt nödvändig vård under din tillfälliga vistelse i ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller i Schweiz. Beställ kortet hos FPA.

Med medicinskt nödvändig vård avses sådan vård som inte kan vänta till att du återvänt hem. Med en tillfällig vistelse avses vanligtvis en vistelse i mottagarlandet som varar högst sex månader, till exempel för semester eller utbytesstudier. Vårdbehovet ska uppstå under vistelsen.

Utanför EU/EES, Storbritannien, Schweiz eller Australien har du rätt till brådskande vård. Vanligtvis måste du själv betala dina vårdkostnader och därför är det tillrådligt att teckna en privat försäkring.