Läkemedel och recept

För inköp av läkemedel utomlands kan den som ordinerar läkemedlet skriva ett elektroniskt recept, som heter för Recept för inköp av läkemedel utomlands.


För läkemedel som köps i något annat EU-land skriver läkaren i stället för patientanvisningen ut ett pappersrecept från kanta.fi-systemet för inköp av läkemedel utomlands. Receptet måste vara på papper eftersom det än så länge inte finns något system för elektronisk behandling av recept mellan EU-länderna. Ett sådant system är under uppbyggnad.

Receptet för inköp av läkemedel utomlands finns tillgängligt på finska-engelska och svenska-engelska.

Utredning av utländska recepts riktighet

Apoteket ska i mån av möjlighet själv verifiera riktigheten och äktheten av ett utländskt recept samt andra frågor som hänför sig till receptet.

Apoteken kan vid behov be kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård kontrollera förskrivningsrätten hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården i ett annat medlemsland. För att utreda saken behöver kontaktpunkten information om den yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården som har utfärdat receptet (namn, yrkeskvalifikationer, kontaktuppgifter, arbetsadress och land) samt information om läkemedlet.