Läkemedel och recept

För inköp av läkemedel utomlands kan den som ordinerar läkemedlet skriva ett elektroniskt recept, som heter för Recept för inköp av läkemedel utomlands. Man kan också använda elektroniska recept i Estland, Portugal och Kroatien.


För läkemedel som köps i något annat EU-land skriver läkaren i stället för patientanvisningen ut ett pappersrecept från kanta.fi-systemet för inköp av läkemedel utomlands. Man kan också använda elektroniska recept i Estland, Portugal och Kroatien. Finländska elektroniska recept börjar stegvis accepteras också i andra EU-länderna.

Receptet för inköp av läkemedel utomlands finns tillgängligt på finska-engelska och svenska-engelska.

Utredning av utländska recepts riktighet

Apoteket ska i mån av möjlighet själv verifiera riktigheten och äktheten av ett utländskt recept samt andra frågor som hänför sig till receptet.

Apoteken kan vid behov be kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård kontrollera huruvida personen som har ordinerat läkemedlet har rätt att utöva yrket i ett annat medlemsland. För att utreda saken behöver kontaktpunkten information om den yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården som har utfärdat receptet (namn, yrkeskvalifikationer, kontaktuppgifter, arbetsadress och land) samt information om läkemedlet.