Läkemedel och recept

För inköp av läkemedel utomlands kan den som ordinerar läkemedlet skriva ett elektroniskt recept, som heter för Recept för inköp av läkemedel utomlands. Man kan också använda elektroniska recept i Estland, Portugal, Kroatien, Polen. och Spanien.


För läkemedel som köps i något annat EU-land skriver läkaren i stället för patientanvisningen ut ett pappersrecept från kanta.fi-systemet för inköp av läkemedel utomlands. Man kan också använda elektroniska recept i Estland, Portugal, Kroatien, Polen och Spanien. Finländska elektroniska recept börjar stegvis accepteras också i andra EU-länderna.

Receptet för inköp av läkemedel utomlands finns tillgängligt på finska-engelska och svenska-engelska.

Användning av utländska recept i Finland

I EU-länderna används olika receptblanketter. Receptens utseende har inte förenhetligats. Ett recept som har förskrivits i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz ska expedieras i Finland om det innehåller följande information:

  • patientens efternamn, förnamn och födelsedatum
  • datumet för utfärdandet av receptet
  • uppgifter om den yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården som har utfärdat receptet: efternamn, förnamn, yrkeskvalifikation, direkta kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer eller fax med internationellt riktnummer), arbetsadress (även land) och underskrift
  • uppgifter om läkemedlet: läkemedel med namnet på det verksamma ämnet, läkemedelsform, mängd, styrka och doseringsanvisningar.

Apoteket kan efter eget gottfinnande expediera ett recept, även om en minimiuppgift i receptet skulle saknas. Läkemedel som klassificerats som narkotika eller psykotropiska preparat och läkemedel vars recept ska förvaras på apoteket kan inte köpas med ett recept som har förskrivits i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz.

Utredning av utländska recepts riktighet

Apoteket ska i mån av möjlighet själv verifiera riktigheten och äktheten av ett utländskt recept samt andra frågor som hänför sig till receptet.

Apoteken kan vid behov be kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård kontrollera huruvida personen som har ordinerat läkemedlet har rätt att utöva yrket i ett annat medlemsland. För att utreda saken behöver kontaktpunkten information om den yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården som har utfärdat receptet (namn, yrkeskvalifikationer, kontaktuppgifter, arbetsadress och land) samt information om läkemedlet.