Rumänien

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112.


Tillgång till vård

Under en tillfällig vistelse i Rumänien får du medicinskt nödvändig vård genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet (European Health Insurance Card, EHIC). Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Denna typ av vård kan behövas som du insjuknar akut eller om du råkar ut för en olycka. Du kan även få vård i samband med graviditet, förlossning eller en kronisk sjukdom. Vårdbehovet ska framträda under vistelsen. Om din sjukdom kräver regelbunden vård under din tillfälliga utlandsvistelse, ska du komma överens om ordnandet av vården i förväg med vårdgivaren. Till exempel dialys, oxygenterapi, särskild astmabehandling och kemoterapi samt ultraljudsundersökning av hjärtat i samband med kroniska autoimmuna sjukdomar är behandlingar som måste avtalas i förväg.

Med det europeiska sjukvårdskortet får du vård på samma sätt och till samma pris som lokala invånare. Det är tillrådligt att ha med sig både det europeiska sjukvårdskortet och en kopia av kortet. Om du inte har ett europeiskt sjukvårdskort att visa upp eller om kortet av någon anledning inte accepteras, måste du betala vårdkostnaderna själv. I detta fall kan du ha möjlighet att i efterhand ansöka om ersättning hos FPA.

I Rumänien finns också privata hälso- och sjukvårdstjänster. Du kan inte få ersättning för behandlingen om vårdproducenten inte har ett avtal med sjukkassan. Då betalar du vårdkostnaden själv.

Akut insjuknande

Läkare

Uppsök en allmänläkare eller en specialist som har ett avtal med sjukförsäkringskassan. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på mottagningen. Tjänster som ingår i primärvården är kostnadsfria, men för andra tjänster uppbärs en självrisk.

Tandläkare

Du kan få vård hos tandläkare som har ett avtal med sjukförsäkringskassan. Hos en sådan tandläkare kan du få vissa grundläggande behandlingar gratis. För andra behandlingar måste du betala själv. Brådskande vård är gratis. Tandvården är också gratis för personer under 18 år när tandläkaren har ett avtal med sjukförsäkringskassan.

Läkemedel

När du hämtar ut läkemedel på ett apotek måste du visa upp receptet. Om du måste betala ett receptbelagt läkemedel helt eller delvis själv kan du ansöka om ersättning för kostnaderna hos FPA när du återvänder till Finland. Ersättningsbeloppet fastställs i en läkemedelsförteckning, där läkemedlen är indelade i fyra olika grupper enligt ersättningsbelopp. Du hittar närmare information om ersättningen för läkemedel på Europeiska kommissionens webbsidor.

Barn under 18 år, studerande och lärlingar (apprentice) mellan 18 och 26 år, och gravida kvinnor får vissa receptbelagda läkemedel avgiftsfritt.

Receptets giltighetstid beror på vad läkemedlet har ordinerats för. Ett recept är giltigt

  • högst 48 timmar för läkemedel för akuta sjukdomar
  • högst 30 dagar för läkemedel för kroniska sjukdomar.

När patienten skrivs ut efter en sjukhusperiod kan läkaren skriva ett recept för högst en månad för patienten. Läkaren kan dock genom sitt utlåtande förlänga receptets giltighetstid till högst tre månader, om hen anser det nödvändigt.

Vård på sjukhus

I ett nödfall kan du gå direkt till sjukhuset. Säkerställ att sjukhuset har ett avtal med sjukkassan. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på sjukhuset. Du ska också betala en självriskandel för sjukhusvård och vissa tjänster (bland annat laboratorieprov, bilddiagnostiska tjänster).

Om du vill ha tilläggstjänster på sjukhuset, till exempel ett större rum, står du själv för kostnaderna.

Provinsiella ambulanstjänster ordnar ambulanstjänster i Rumänien. Ambulanstjänster är kostnadsfria i Rumänien. Flygambulanstjänster kan endast fås inom Rumäniens gränser vid extrema nödsituationer, såsom vid allvarliga trafikolyckor, kritiskt sjuka patienter eller andra akuta situationer. Flygambulans kan också anlitas i kritiska fall där sjukhuset inte kan erbjuda nödvändiga undersökningar eller behandlingar.

Läs mer om akut insjuknande i Europa.

Läs mer om ersättning för vård utomlands.

Användbara webbplatser

Om du vill resa till Rumänien för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, hittar du allmän information om planerad vård utomlands på vår webbplats. Du kan ställa dina frågor om hälso- och sjukvården i Rumänien till den nationella kontaktpunkten i Rumänien.

Kvalitet och säkerhet i vården

Vid en patientskada tillämpas alltid det vårdgivande landets lagstiftning och patientförsäkringar. Om du är missnöjd med vården som du har fått, försök i första hand utreda ärendet med vårdgivaren. Om du vill överklaga kan den nationella kontaktpunkten hjälpa dig att hitta rätt myndighet.

Hälso- och sjukvårdssystemet

Hälso- och sjukvårdssystemet i Rumänien är offentliga. Den offentliga hälso- och sjukvårdssektorn styrs och övervakas av det rumänska hälsoministeriet. Det är obligatoriskt att teckna sjukförsäkring. Den nationella sjukförsäkringsinstitutionen (Casa Nationala de Asigurări de Sănătate, CNAS) verkar på riksnivå och samordnar 43 sjukförsäkringskassor.