Rumänien

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112.


Hälso- och sjukvårdssystemet

Hälso- och sjukvårdssystemet i Rumänien är indelat i offentliga och privata sektorer. Den offentliga hälso- och sjukvårdssektorn styrs och övervakas av det rumänska hälsoministeriet. En socialförsäkring är obligatorisk. Den nationella sjukförsäkringsinstitutionen (CNAS) verkar på riksnivå och samordnar 43 sjukförsäkringskassor.

Tillgång till vård

Under en tillfällig vistelse i Rumänien får du medicinskt nödvändig vård genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet. Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Denna typ av vård kan behövas som du insjuknar akut eller om du råkar ut för en olycka. Du kan även få vård i samband med graviditet, förlossning eller en kronisk sjukdom. Vårdbehovet ska framträda under vistelsen.

Du får vård på samma villkor och till samma pris som lokala invånare. Det är tillrådligt att ha med sig både det europeiska sjukvårdskortet och en kopia av kortet. Om du inte har ett europeiskt sjukvårdskort att visa upp eller om kortet av någon anledning inte accepteras, måste du betala vårdkostnaderna själv. I detta fall kan du ha möjlighet att i efterhand ansöka om ersättning hos FPA.

I Rumänien varierar tillgången och nivån på offentlig hälso- och sjukvård. I större städer är tillgången på läkar- och sjukhustjänster bättre än på landsbygden, där utbudet kan vara mycket begränsat.

I Rumänien finns också privata hälso- och sjukvårdstjänster. Kostnaderna för dessa är inte ersättningsgilla i Rumänien, utan du betalar själv hela vårdkostnaden.

Akut insjuknande

Läkare

Vänd dig till en allmänläkare eller specialist som har ett avtal med CNAS. För besök hos en specialist behövs remiss av en allmänläkare. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på mottagningen. Tjänster som ingår i primärvården är kostnadsfria, men för andra tjänster uppbärs en självrisk.

Tandläkare

Tandvård ges både inom den offentliga sektorn och på privata kliniker. Tandläkare som ger vården ska ha ett avtal med sjukförsäkringsinstitutionen. Hos sådana tandläkare får du ersättning för vissa åtgärder, men oftast måste du betala vårdkostnaden själv. För personer i åldern 18 år och yngre är tandvården kostnadsfri. Akuttandvård är avgiftsfri för alla.

Läkemedel

När du hämtar ut receptbelagda läkemedel på apoteket i Rumänien, ska du visa upp ett giltigt europeiskt sjukvårdskort och en identitetshandling. Du måste även visa upp ett recept utfärdat av en läkare med tillstånd i det EU-land där receptet utfärdades. Ersättningsnivån varierar för olika läkemedel. Du får läkemedlen antingen kostnadsfritt eller betalar en del av priset. Barn under 18 år och gravida kvinnor får vissa läkemedel kostnadsfritt.

Vård på sjukhus

För sjukhusvård behövs vanligtvis remiss av en läkare. I nödfall kan du gå direkt till ett sjukhus. Kontrollera att sjukhuset har ett avtal med sjukförsäkringsinstitutionen. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på sjukhuset. För sjukhusvård och vissa tjänster (bland annat laboratorieprov, bilddiagnostiska tjänster) tas också en självrisk ut. Om du vill ha tilläggstjänster på sjukhuset, till exempel ett större rum, står du själv för kostnaderna.

Ambulanstjänster är kostnadsfria i Rumänien.  Flygambulanstjänster beviljas endast inom Rumänien och endast vid mycket brådskande fall med föregående specifikt godkännande från SMURD eller hälsoministeriet.

Läs mer om akut insjuknande i Europa.

Läs mer om ersättning för vård utomlands.

Användbara webbplatser

Om du vill resa till Rumänien för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, hittar du allmän information om planerad vård utomlands på vår webbplats. Vi har även listat några användbara informationskällor nedan. Du kan ställa dina frågor om hälso- och sjukvården i Rumänien till den nationella kontaktpunkten i Rumänien (den rumänska nationella sjukförsäkringsinstitutionen Casa Nationala de Asigurări de Sănătate).

Kvalitet och säkerhet i vården

Vid patientskador tillämpas alltid lagstiftningen och patientförsäkringen i det vårdgivande landet. Om du är missnöjd med vården som du har fått, ska du i första hand reda ut saken med vårdgivaren. Den nationella kontaktpunkten kan hjälpa dig att hitta rätt myndighet om du vill anföra klagan.