Rumänien

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112.


Hälso- och sjukvårdssystemet

Hälso- och sjukvårdssystemet i Rumänien är offentliga. Den offentliga hälso- och sjukvårdssektorn styrs och övervakas av det rumänska hälsoministeriet. En socialförsäkring är obligatorisk. Den nationella sjukförsäkringsinstitutionen (CNAS) verkar på riksnivå och samordnar 43 sjukförsäkringskassor.

Tillgång till vård

Under en tillfällig vistelse i Rumänien får du medicinskt nödvändig vård genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet. Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Denna typ av vård kan behövas som du insjuknar akut eller om du råkar ut för en olycka. Du kan även få vård i samband med graviditet, förlossning eller en kronisk sjukdom. Vårdbehovet ska framträda under vistelsen. Om din sjukdom kräver regelbunden vård under din tillfälliga utlandsvistelse, ska du komma överens om ordnandet av vården i förväg med vårdgivaren. Till exempel dialys, oxygenterapi, särskild astmabehandling och kemoterapi samt ultraljudsundersökning av hjärtat i samband med kroniska autoimmuna sjukdomar är behandlingar som måste avtalas i förväg.

Med europeiska sjukvårdskortet får du vård på samma sätt som lokala invånare. Det är tillrådligt att ha med sig både det europeiska sjukvårdskortet och en kopia av kortet. Om du inte har ett europeiskt sjukvårdskort att visa upp eller om kortet av någon anledning inte accepteras, måste du betala vårdkostnaderna själv. I detta fall kan du ha möjlighet att i efterhand ansöka om ersättning hos FPA.

I Rumänien finns också privata hälso- och sjukvårdstjänster. Du kan inte få ersättning för behandlingen om vårdproducenten inte har ett avtal med sjukkassan. Då betalar du vårdkostnaden själv.

Akut insjuknande

Läkare

Uppsök en allmänläkare eller en specialist som har ett avtal med sjukförsäkringskassan. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på mottagningen. Tjänster som ingår i primärvården är kostnadsfria, men för andra tjänster uppbärs en självrisk.

Tandläkare

Du kan få vård hos tandläkare som har ett avtal med sjukförsäkringskassan. Hos en sådan tandläkare kan du få vissa grundläggande behandlingar gratis. För andra behandlingar måste du betala själv. Brådskande vård är gratis. Tandvården är gratis för barn under 18 år när tandläkaren har ett avtal med sjukförsäkringskassan.

Läkemedel

När du hämtar ut läkemedel på ett apotek ska du visa upp ett recept som utfärdats av en läkare med legitimation från det EU-land där receptet utfärdades. Om du måste betala ett receptbelagt läkemedel helt eller delvis själv kan du be om ersättning för kostnaderna när du återvänder till Finland. Barn under 18 år och gravida kvinnor får vissa receptbelagda läkemedel avgiftsfritt.

Vård på sjukhus

I ett nödfall kan du gå direkt till sjukhuset. Säkerställ att sjukhuset har ett avtal med sjukkassan. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på sjukhuset. För sjukhusvård och vissa tjänster (bland annat laboratorieprov, bilddiagnostiska tjänster) tas också en självrisk ut. Om du vill ha tilläggstjänster på sjukhuset, till exempel ett större rum, står du själv för kostnaderna.

De lokala ambulanstjänsterna (Bucharest –Ilfov) ordnar ambulanstjänster i Rumänien. Ambulanstjänster är kostnadsfria i Rumänien. Flygambulanstjänster kan endast fås inom Rumäniens landgränser vid extrema nödsituationer (t.ex. vid allvarliga trafikolyckor, kritiskt sjuka patienter eller andra akuta situationer) och vid sekundära medicinska uppdrag (kritiska fall där sjukhus inte kan erbjuda nödvändiga undersökningar eller vård).

Läs mer om akut insjuknande i Europa.

Läs mer om ersättning för vård utomlands.

Användbara webbplatser

Om du vill resa till Rumänien för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, hittar du allmän information om planerad vård utomlands på vår webbplats. Vi har även listat några användbara informationskällor nedan. Du kan ställa dina frågor om hälso- och sjukvården i Rumänien till den nationella kontaktpunkten i Rumänien (den rumänska nationella sjukförsäkringsinstitutionen Casa Nationala de Asigurări de Sănătate).

Kvalitet och säkerhet i vården

Vid en patientskada tillämpas alltid det vårdgivande landets lagstiftning och patientförsäkringar. Om du är missnöjd med vården som du har fått, försök i första hand utreda ärendet med vårdgivaren. Om du vill överklaga kan den nationella kontaktpunkten hjälpa dig att hitta rätt myndighet.