Ersättning av resor för patienter från utlandet

Om du vistas tillfälligt i Finland tryggar EU-lagstiftningen din rätt att få sjukvård och sjuktransporter på samma sätt som de ordnas för dem som är bosatta i Finland. Om du planerar vård i Finland står du själv för resekostnaderna i samband med vård.


Du kan få ersättning från FPA för resekostnader i samband med vård i Finland om

  • du bor stadigvarande eller är sjukförsäkrad i Finland
  • du är sjukförsäkrad i ett annat EU-/EES-land, Storbritannien, Schweiz eller Australien och har fått medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Finland
  • bor stadigvarande i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz och Finland ansvarar för dina sjukvårdskostnader (pensionärer)
  • du har fått vård i Finland med ett förhandstillstånd som ditt bosättningsland har beviljat (blankett S2).

Du kan ansöka om ersättning för resekostnaderna hos FPA.

Om du kommer för planerad vård i Finland står du i allmänhet själv för resekostnaderna i anslutning till vården

Om du kommer från ett annat EU-land för planerad vård i Finland utan ett förhandstillstånd ansvarar du alltid själv för resekostnaderna i anslutning till vården samt för kostnaderna för transporter mellan sjukhus i Finland. Om du har beviljats ett förhandstillstånd (blankett S2) för vård i Finland, kan du få ersättning från FPA för resekostnader i Finland på samma sätt som personer bosatta i Finland.

Om ett land utanför EU/EES eller Schweiz ansvarar för dina sjukvårdskostnader står du vanligtvis själv för resekostnaderna i anslutning till vården.

Ambulanstransport

Du får transport med ambulans och räddningshelikopter i Finland till självriskpris när du visar upp ditt europeiska sjukvårdskort för ambulanspersonalen.

Om du bor stadigvarande i ett annat nordiskt land kan du i stället för det europeiska sjukvårdskortet även visa upp en identitetshandling. Om du har rest från Storbritannien eller Nordirland, kan du påvisa din rätt till vård med det europeiska sjukvårdskortet som beviljats under Storbritanniens EU-medlemskap eller övergångsperioden för brexit, ”Citizens Rights”-kortet eller GHIC-kort (Global Health Insurance Cards).

Om du bor stadigvarande i Australien kan du få ersättning från FPA för kostnader för ambulanstransport i efterhand på grundval av en överenskommelse om sjukvård mellan Finland och Australien.

Gränsöverskridande resor

Om du planerar vård i Finland måste du själv ordna och bekosta resan till Finland och återresan hem. FPA ersätter inte resekostnader från Finland till ditt hemland. För dessa kostnader kan du ansöka om ersättning hos din sjukförsäkringsinstitution.

Återresa till ett annat nordiskt land

Du kan få ersättning från FPA om du bor stadigvarande i ett annat nordiskt land och har insjuknat under en tillfällig vistelse i Finland och måste på grund av din sjukdom använda ett dyrare färdsätt för hemresan än planerat. Förutsättningen är att du har vistats tillfälligt i Finland, till exempel en semesterresa.

Du kan ansöka om ersättning i efterhand hos FPA.

Mer information