Om du blir sjuk under en resa i Finland

I nödfall ska du ringa det allmänna nödnumret 112. Om du kommer från ett EU-/EES-land eller Schweiz får du medicinskt nödvändig vård med det europeiska sjukvårdskortet. Om du kommer från ett land utanför EU, har du rätt till brådskande vård i Finland. Om du kommer från Australien, har du rätt till medicinskt nödvändig vård.


I nödfall ska du ringa nödnumret 112. Vid behov skickas en ambulans eller ambulanshelikopter. Du kan även installera den kostnadsfria applikationen 112 Finland i din mobiltelefon. Applikationen förmedlar din position till nödcentralen.

I en nödsituation har du rätt att få brådskande sjukvård, till exempel tandvård, mentalvårdstjänster och service för missbrukare, i hela Finland och vid alla vårdenheter inom den offentliga hälso- och sjukvården. Med brådskande vård avses omedelbar bedömning och behandling som behövs på grund av plötsligt insjuknande, kroppsskada, försämring av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.

Om situationen inte är akut kan du kontakta hälsovårdscentralen eller sjukhusets jourmottagning i din vistelsekommun. Du kan även vända dig till en privat läkarstation. Bekanta dig med hälsotjänsterna i Finland här.

Jag kommer från ett annat EU-/EES-land eller Schweiz

Du får medicinskt nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland om ett annat EU-/EES-land eller Schweiz ansvarar för dina sjukvårdskostnader. Visa upp det europeiska sjukvårdskortet för vårdgivaren.Om du kommer från ett annat nordiskt land, kan du även uppvisa en officiell identitetshandling eller passet. Även personer från Storbritannien och Nordirland får vård med sitt pass. Pass från Storbritannien och Nordirland och det europeiska sjukvårdskortet kan användas i Finland under övergångsperioden för EU-utträdet (till slutet av 2020).

Du betalar samma klientavgift för vården som personer som bor stadigvarande i Finland. Om du blir akut sjuk och använder tjänsterna inom den privata hälso- och sjukvården, kan du ansöka om ersättning antingen hos din sjukförsäkringsinstitution eller hos FPA. Du kan även ansöka om ersättning hos FPA för läkemedels- och resekostnader när dessa är kopplade till medicinskt nödvändig vård som du har fått inom den privata eller offentliga hälso- och sjukvården. FPA ersätter dessa kostnader för dig på samma sätt som för personer bosatta i Finland.

Med medicinskt nödvändig vård avses sådan vård som inte kan vänta till att du återvänt hem. Det kan vara fråga om akut insjuknande, vård på grund av en långvarig sjukdom, uppföljning av graviditet eller förlossningsvård. Vård ges i den omfattning att du tryggt kan återvända hem enligt din ursprungliga plan. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården bedömer vilken slags vård du behöver och inom vilken tid du behöver den.

Jag kommer från ett land utanför EU

Du har rätt till brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Du kan även vända dig till den privata hälso- och sjukvården. Du betalar själv hela vårdkostnaden. Det är tillrådligt att teckna en reseförsäkring.

Om du bor stadigvarande i Australien har du rätt att under din vistelse i Finland få medicinskt nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Du får vård inom den offentliga hälso- och sjukvården mot samma klientavgift som personer bosatta i Finland, när du visar upp ett giltigt australiensiskt pass. Du kan påvisa din rätt till vård även med ett pass från ett annat land om det ur det framgår att du har obegränsad rätt att bo i Australien. Din stadigvarande bostadsadress ska vara i Australien. Du kan även använda tjänsterna inom den privata hälso- och sjukvården i Finland. Då kan du söka sjukvårdsersättning för kostnader i samband med medicinskt nödvändig vård hos FPA.