Turkiet

Vid nödsituationer får du hjälp om du ringer 112.


Hälso- och sjukvård

I Turkiet har sjukvården inom den offentliga sektorn utvecklats avsevärt under de senaste åren, men standarden motsvarar inte den i Finland. Dessutom kan personalen sällan engelska. Högklassiga privata tjänster finns att tillgå i de största städerna (till exempel Ankara, Antalya och Istanbul) och på stora turistorter. I akuta situationer kan du uppsöka vilket sjukhus som helst. På landsbygden finns hälso- och sjukvårdstjänster i begränsad utsträckning.

Inte ens de privata sjukhusen och universitetssjukhusen i Turkiet motsvarar nödvändigtvis vår uppfattning om den västerländska standarden för vård. Nära anhöriga kan ha det svårt att kontakta sjukhuset från Finland, och närvaron av en nära anhörig till patienten påverkar ofta positivt vårdstandarden. Få läkare kan engelska, utan att tala om sjukskötare. Det rekommenderas att, om möjligt, besöka en läkare eller ett sjukhus med en tolk.

Den som reser till Turkiet bör också teckna en omfattande reseförsäkring. Även om sjukvården är förmånligare än i många europeiska länder blir vårdavgifterna i allvarliga fall höga. Numera accepterar de flesta privatläkarna betalkort, men på vissa ställen kan det ännu förekomma att betalning måste ske i förväg i kontanter. På semesterorterna finns också kliniker som godkänner reseförsäkringskort och som betjänar på engelska. På en del semesterorter är det också möjligt att tillkalla en privat läkare till hotellet.

Enligt den turkiska lagen debiteras ingen avgift av personer som måste besöka akutvården till följd av en trafikolycka. Detta gäller även turister.

I Turkiet finns både privata och offentliga ambulanser. Ambulanser som kallas via det allmänna nödnumret (112) tillhör alltid den offentliga sektorn, men de som kallas via privata sjukhus gör inte det. Om du behöver anlita ambulans bör du kontrollera i reseförsäkringen om den omfattar anlitande av privat ambulans.

I Turkiet används även applikationen 112 Acil Yardim Butonu för smarttelefoner, som tagits fram av hälsoministeriet och med vilken man enkelt och snabbt kan skicka sitt läge till nödcentralen.

Tandläkare

Tandvård finns att tillgå till förmånligt pris men nivån på tandklinikerna varierar betydligt. Reseförsäkringen ersätter i regel endast nödvändig tandvård.

Läkemedel

Receptfria läkemedel säljs inte i dagligvaruaffärer. Det finns många apotek (eczane) i landet. I anslutning till privata sjukhus finns ofta ett apotek. Apoteken kan sälja läkemedel för enkla sjukdomar utan recept från en läkare. Apotekspersonalen hänvisar också vid behov till läkare. Läkemedelspriserna är reglerade och i regel förmånliga. Apoteken har vanligtvis öppet från måndag till fredag klockan 9.00–19.30. På lördagar betjänar många apotek bara halva dagen och stänger kring 13.00. På söndagar har de flesta apotek stängt i allmänhet. Varje område har dock ett apotek som har öppet varje dag dygnet runt. Kontaktuppgifter till det jourhavande apoteket står på apotekens dörr.