Turkiet

Vid nödsituationer får du hjälp om du ringer 112.


Hälso- och sjukvård

Sjukvården inom den offentliga hälso- och sjukvården motsvarar inte nivån i Finland och endast i sällsynta fall talar personalen engelska. Högklassiga privata tjänster finns att tillgå i de största städerna (till exempel Ankara, Antalya och Istanbul) och på stora turistorter. Läkarna inom den privata sektorn har ofta utbildat sig utomlands. I akuta situationer kan du uppsöka vilket sjukhus som helst. På landsbygden finns hälso- och sjukvårdstjänster i begränsad utsträckning.

Den som reser till Turkiet bör också teckna en omfattande reseförsäkring. Även om sjukvården är förmånligare än i många europeiska länder blir vårdavgifterna i allvarliga fall höga. Numera accepterar de flesta privatläkarna betalkort, men på vissa ställen kan det ännu förekomma att betalning måste ske i kontanter. På semesterorterna finns också kliniker som godkänner reseförsäkringskort och som betjänar på engelska. På en del semesterorter är det också möjligt att tillkalla en privat läkare till hotellet.

Om du är sjukförsäkrad i Finland och har fått vård utanför EU/EES eller Schweiz på grund av akut insjuknande, en långvarig sjukdom, graviditet eller förlossning, kan du ansöka om ersättning hos FPA i efterhand. Ersättningen är densamma som ersättningen för privat hälso- och sjukvård i Finland. Tänk på att ersättningen oftast endast täcker en liten del av vårdkostnaden, varför det är tillrådligt att teckna en reseförsäkring.

Enligt den turkiska lagen debiteras ingen avgift av personer som måste besöka akutvården till följd av en trafikolycka. Detta gäller även turister.

I Turkiet finns både privata och offentliga ambulanser. Om du behöver anlita ambulans bör du kontrollera i reseförsäkringen om den omfattar anlitande av privat ambulans.

I Turkiet används även applikationen 112 Acil Yardim Butonu för smarttelefoner, som tagits fram av hälsoministeriet och med vilken man enkelt och snabbt kan skicka sitt läge till nödcentralen. Det turkiska hälsoministeriets mobilapplikation ESIM gör det lättare för personer med nedsatt hörsel eller talförmåga att kontakta nödcentralen.

Tandläkare

Tandvård finns att tillgå till förmånligt pris men nivån på tandklinikerna varierar betydligt. Reseförsäkringen ersätter i regel endast nödvändig tandvård.

Läkemedel

Det finns många apotek (eczane) i landet. I anslutning till privata sjukhus finns ofta ett apotek. Apoteken kan sälja läkemedel för enkla sjukdomar utan recept från en läkare. Apotekspersonalen hänvisar också vid behov till läkare. Läkemedelspriserna är reglerade och i regel förmånliga.
Apoteken har vanligtvis öppet från måndag till fredag klockan 9.00–19.30. På lördagar betjänar många apotek bara halva dagen och stänger kring 13.00. På söndagar har de flesta apotek stängt. Varje område har dock ett apotek som har öppet varje dag dygnet runt. Kontaktuppgifter till det jourhavande apoteket står på apotekens dörr.