Kina

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 120 (ambulans). Vid trafikolyckor är nödnumret 122.


Hälso- och sjukvård

När du reser till Kina är det bra att skaffa en täckande reseförsäkring. I Kina är sjukvårdstjänster som motsvarar den västerländska standarden mycket dyra och de erbjuds i huvudsak av utländska sjukhus. Hemresan är dyr och svår att ordna utan en försäkring. Sjukhus kräver ofta förhandsbetalning med kontanter. Läkartjänster utanför sjukhus, till exempel privatmottagningar, finns mycket lite. Standarden på de offentliga sjukhusen varierar och köerna är ofta långa.

I Shanghai, Guangzhou och några andra storstäder i Kina finns internationella kliniker med utländska läkare eller kinesiska läkare som studerat utomlands. De kinesiska sjukhusen tillämpar sina egna praxis som man får reda på först på plats.

Tillgången till ambulanser och utrustningen i dem varierar. Som turist kan du bli tvungen att ta en taxi eller något annat färdmedel när du uppsöker vården. Det lönar sig att installera ett översättningsprogram (t.ex. Google Översätt) på mobiltelefonen och testa att det fungerar innan du reser.

Personalen vid United Family Hospital-sjukhusen (Peking, Guangzhou, Shanghai, Tianjin) ofta kan engelska och dessa sjukhus tillhandahåller de flesta tjänsterna inom specialiserad sjukvård. Sjukhusen har även enheter för intensivvård och förlossningsavdelningar. I allvarliga fall måste man eventuellt vända sig till utlänningsavdelningarna vid Peking Union Medical College Hospital (universitetssjukhus) eller China-Japan Friendship Hospital. På universitetssjukhusets utlänningsavdelning klara man sig hjälpligt på engelska. Därtill fungerar sjukhuset Jiahui International och kliniker i Shanghai. Tandläkartjänster erbjuds vid de ovan nämnda sjukhusen och till exempel på ParkwayHealth-tandläkarkliniker (Shanghai, Chengdu, Suzhou). I Peking får man service på engelska även vid följande sjukhus: VISTA Medical, Raffles Medical och Oasis International Hospital.

I Kina kan läkarna engelska bara sällan utanför de internationella sjukhusen och därför underlättar det om man har med sig en tolk eller använder en mobilapp på besöket. Utanför de stora städerna är tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster begränsad. Vid klinikerna på landsbygden har personalen en varierande utbildning och bara begränsad tillgång till läkemedel och utrustning.

Observera att i de statliga sjukhusen är patienthandlingarna ofta bristfälliga och patientjournaler arkiveras vanligtvis inte. Om du får vård vid ett offentligt sjukhus och behöver få med dig handlingar gällande vården till exempel för fortsatt vård i Finland, framför din begäran om detta till vårdpersonalen i tillräckligt god tid.

Om du åker till Kina för att arbeta där i mer än sex månader, måste du ansluta dig till det kinesiska systemet för social trygghet, som även omfattar en sjukförsäkring.

Om du är sjukförsäkrad i Finland och har fått vård utanför EU/EES eller Schweiz på grund av akut insjuknande, en långvarig sjukdom, graviditet eller förlossning, kan du ansöka om ersättning hos FPA i efterhand. Ersättningen är densamma som ersättningen för privat hälso- och sjukvård i Finland. Tänk på att ersättningen oftast endast täcker en liten del av vårdkostnaden, varför det är tillrådligt att teckna en reseförsäkring.