Vad är EU-hälsovård.fi?

Webbtjänsten EU-hälsovård.fi erbjuder information om användningen av hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands. Webbplatsen är avsedd för alla som använder hälsovårdstjänster, arbetstagare inom hälsovården samt myndigheter och andra aktörer.


Tjänsten har förverkligats genom ett samarbete mellan Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd (THL) och FPA, och upprätthålls av Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Kontaktpunkten har placerats vid FPA och dess verksamhet grundas på EU-direktivet (2011/24) gällande tillämpningen av patienters rättigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (det s.k. patientdirektivet).

I grunden för webbplatsen ligger EU:s patientdirektiv, som trädde i kraft i Finland den 1 januari 2014. Direktivet ger EU-medborgare rätt att söka och använda hälsovårdstjänster i andra medlemsländer och förpliktigar medlemsländerna att erbjuda information relaterad till användningen av hälsovårdstjänsterna på nätet.

Webbplatsen produceras identiskt på finska, svenska och engelska. Webbplatsen publiceras även på samiska, bortsett från information beträffande andra länders hälsovårdstjänster och sidor avsedda för arbetstagare inom hälsovården.

Innehållet på webbplatsen EU-hälsovård.fi är anpassat till olika slags ändutrustningar, vilket innebär att den är lätt att läsa till exempel via smarttelefonen eller läsplattan. På webbplatsen erbjuds information i lättfattligt format också för handikappade personer.

Hion Digital Oy ansvarar för webbplatsens tekniska genomförande och visuella utseende.

Webbplatsen underhåll

I samarbete med andra myndigheter ansvarar Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård för innehållet på webbplatsen. Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård ansvarar för underhållet och utvecklingen av webbplatsen. Man strävar efter att korrigera fel snabbt samt att hålla innehållet så uppdaterat och aktuellt som möjligt.

Kontaktpunkten ansvarar inte för korrektheten i informationen som nås via externa länkar.

Upphovsrätt och länkning

Det är fritt att länka till innehållet på webbplatsen samt att låna texter. Kom ihåg att nämna källan om du lånar texter. Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård innehar rättigheterna till texterna, bilderna och upptagningarna som publiceras på webbplatsen.

För länkningarna finns logotypen för EU-hälsovård.fi på finska, svenska och engelska. Vi ber att länkningar från logotypen sker till adressen www.eu-halsovard.fi eller till webbplatsens innehållssida.

På webbplatsen många externa länkar till olika myndigheters och organisationers webbplatser. Vi länkar i första hand till icke-vinstdrivande organisationers webbplatser samt till tjänster som upprätthålls av andra myndigheter. Länkningarna sker i första hand till sådana tjänster som erbjuder information både på finska, svenska och engelska.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter om tjänstens användare samlas inte in. Behandlingen av respons och frågor kräver att användaren uppger sina kontaktuppgifter, men dessa sparas inte.

Ytterligare information

Mer information om underhållet ges av Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård på adressen yhteyspiste(at)kela.fi.