Särskilda situationer i anslutning till vård och resor

På dessa sidor hittar du mer information om särskilda situationer i anslutning till vård och resor, till exempel kostnader för rehabilitering utomlands, hjälpmedelkostnader, förflyttningar mellan sjukhus, ersättningar för övernattning, och kostnader för ledsagare.