Läkemedel och recept


Kan jag köpa läkemedel i ett apotek i Finland med ett recept som förskrivits i utlandet?

Du kan köpa läkemedel med ett recept som förskrivits i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz om läkemedlet har försäljningstillstånd i Finland. Receptet ska innehålla patientens uppgifter, datumet för utfärdandet av receptet, uppgifter om och underskrift av den som förskrivit receptet samt uppgifter om läkemedlet. Alla läkemedel kan dock inte köpas med ett recept som förskrivits i utlandet. Till exempel narkotikaklassificerade läkemedel kan endast köpas med ett recept från en läkare som bedriver verksamhet i Finland.

Recept som förskrivits utanför EU- eller EES-länderna eller Schweiz kan inte användas i Finland.

Kan jag köpa läkemedel med ett finländskt recept i utlandet?

Du kan köpa läkemedel i andra EU- och EES-länder antingen med ett separat pappersrecept eller med ett elektroniskt recept. För tillfället är det finländska e-receptet giltigt i Kroatien och Estland och vissa apotek i Portugal, Polen och Spanien.

Du kan även be din läkare att utfärda ett pappersrecept för inköp av läkemedel utomlands. Användningen av recept är behäftat med vissa begränsningar eftersom till exempel narkotikaklassificerade läkemedel inte kan köpas med ett recept som förskrivits i ett annat land. Ett recept som förskrivits i Finland är inte giltigt utanför EU-/EES-länderna och Schweiz.

Kan ett finländskt elektroniskt recept användas utomlands?

För tillfället är det finländska e-receptet giltigt i Kroatien och Estland och vissa apotek i Portugal, Polen och Spanien. Användningen av recept är behäftat med vissa begränsningar eftersom till exempel narkotikaklassificerade läkemedel inte kan köpas med ett recept som förskrivits i ett annat land.

Vad är ett ”recept för inköp av läkemedel utomlands”?

Ett recept för inköp av läkemedel utomlands är ett pappersrecept med vilket du kan köpa läkemedel i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz. Du kan inte skriva ut receptet själv till exempel från Mina Kanta, utan du får en utskrift från en läkare. Du kan inte heller använda detta recept, som är avsett för utlandet, i Finland.

Hur länge är ett recept för utlandet giltigt?

När du köper läkemedel i ett annat EU-land bestäms receptets giltighet utifrån bestämmelserna i det land där läkemedlet köps. I Finland är ett recept i allmänhet giltigt i två år. Du kan fråga hos kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård i destinationslandet hur länge recepten är giltiga i landet i fråga.

Hur får jag läkemedel om jag blir sjuk under en resa eller om mina läkemedel tar slut under resan?

Om du har ett recept för inköp utomlands, som har förskrivits i Finland, kan du använda det i EU-/EES-länderna och i Schweiz. Om du inte har ett lämpligt recept med dig, kan du be om recept från en lokal läkare. Om du reser i EU-/EES-länderna, Schweiz eller Storbritannien, får du läkemedlen till samma pris som lokala invånare när du visar upp ditt europeiska sjukvårdskort.

Du kan få ersättning även för receptbelagda läkemedel: beroende av landet kan du få läkemedlen direkt till lokalt pris när du visar upp det europeiska sjukvårdskortet på apoteket, eller du kan i efterhand ansöka om läkemedelsersättning hos FPA eller hos den lokala sjukförsäkringsinstitutionen.

Utanför EU behöver du i allmänhet ett recept av en lokal läkare för att köpa receptbelagda läkemedel.

Kan jag ta läkemedel med mig när jag reser utomlands för en längre tid?

Ta på förhand reda hos tullen i destinationslandet (och i eventuella genomfartsländer) om landet i fråga begränsar import av läkemedel. Du kan i allmänhet köpa en läkemedelsmängd som motsvarar högst tre månaders behandlingstid i taget på apoteket i Finland. Ta med ett sammandrag av receptet och transportera läkemedlen i de ursprungliga förpackningarna i ditt handbagage. Om du transporterar centralt verkande analgetikum eller läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet inom Schengenområdet ska du ha med dig ett Schengen-intyg. Intyget får du på apoteket.

Kan jag köpa vilka receptbelagda läkemedel som helst utomlands?

Inköpet av receptbelagda läkemedel utomlands är behäftat med vissa begränsningar. Du kan inte köpa till exempel narkotika eller psykotropiska läkemedel. En lista över alla begräsningar finns på webbplatsen Kanta.fi.

Varför sålde apoteket inte till mig ett receptbelagt läkemedel med ett recept som förskrivits i ett annat EU-land?

Användningen av recept är behäftad med vissa begränsningar. Till exempel för narkotika eller psykotropiska läkemedel behöver du ett recept av en lokal läkare. Ett apotek kan vägra att expediera ett recept om det misstänker receptets äkthet.

Varifrån får jag information om tillgång till läkemedel och om vårdpriserna i Finland?

I FPA:s söktjänst för läkemedel kan du söka information om priserna på läkemedel, kliniska näringspreparat och bassalvor som säljs i Finland. I tjänsten hittar du också information om läkemedlen är ersättningsgilla och generiska. Tjänsten är tillgänglig på finska, svenska och engelska.

Du kan kontrollera tillgången till läkemedel på ett visst apotek i söktjänsten för läkemedel på apteekki.fi (på finska). Du kan också fråga läkemedlets tillgänglighet direkt från det apotek där du skulle vilja köpa läkemedlet.

Får jag FPA-ersättning för läkemedel som köpts utomlands?

Ja, om ett motsvarande läkemedel är ersättningsgillt i Finland. Du kan få FPA-ersättning för kostnader för receptbelagda läkemedel om du blir akut sjuk under en resa eller till exempel om dina läkemedel tar slut under resan.

Du kan ansöka om FPA-ersättning även då du reser till ett annat EU-/EES-land eller Schweiz för att köpa receptbelagda läkemedel.

FPA ersätter inte läkemedel som skaffats på internet eller per post från utlandet.