Australien

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 000.


Överenskommelse om social trygghet

Australien och Finland har en överenskommelse om social trygghet som gäller nödvändig sjukvård. Personer bosatta i Finland har rätt att få medicinskt nödvändig vård under sin tillfälliga vistelse i Australien, antingen kostnadsfritt eller mot självriskandelen. Om du reser till Australien med studentvisum, omfattas du inte av detta avtal och visumet är villkorat till att du tecknar en sjukförsäkring.

Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Denna typ av vård kan behövas om du insjuknar akut eller om du råkar ut för en olycka. Du kan även få vård i samband med graviditet, förlossning eller en kronisk sjukdom. Vårdbehovet ska framträda under vistelsen.

Överenskommelsen om social trygghet omfattar inte Australiens externa territorier d.v.s. Kokosöarna och Julön.

Du får hälso- och sjukvårdstjänster genom att visa upp ditt finländska pass och FPA-kort.

Hälso- och sjukvård

Ansvarig för den australiska sjukförsäkringen är Services Australia, som lyder under det australiska socialministeriet (Department of Social Services, DSS) och i vars Medicare-kontor du kan fråga om tillgången till tjänster inom vården. På socialministeriets webbplats hittar du Medicare-kontorens kontaktuppgifter indelade enligt region. Vid kontoret får du även ett Medicare-kort, som du behöver när du uppsöker vård.  Mer information om Medicare hittar du här (på engelska).

Visa upp ditt pass, visum eller uppehållstillstånd samt FPA-kort när du ansöker om kortet. Om kortet beviljas, skickas det till dig per post. Om din vistelse i Australien endast är kortvarig, kan det hända att du inte får kortet. Då anvisar Medicare-kontoret dig om hur du ska gå tillväga.

På webbplatsen Health Direct hittar du mer information om hälso- och sjukvårdstjänsterna i Australien. På webbplatsen finns även en sökmotor där du kan söka serviceleverantörer.

Läkare

Du kan uppsöka en allmänläkare antingen vid hälsovårdscentralen (community health centre) eller på en privatläkarmottagning.

Fakturan för vården kan ställas ut på olika sätt. Du kan ombes att visa upp ditt Medicarekort, varvid Medicare ersätter dina vårdavgifter direkt till läkaren och du inte behöver betala något.  Det är emellertid möjligt att du får ersättning från Medicare först i efterhand när du har betalat hela fakturan och ställt en ansökan till Medicare. Det är bra att i förväg ta reda på hur den behandlande läkaren sköter faktureringen. Du hittar mer information om faktureringen av vård på webbplatsen healthdirect (på engelska).

Om du ska betala självrisken för vården, kan du betala räkningen själv och ansöka mot kvitton om ersättning vid Medicare-kontoret. När du har betalat fakturan själv, kan läkarmottagningen i vissa fall även skicka en ersättningsansökan elektroniskt till Medicare, i vilket fall ersättningen betalas senare till ditt bankkonto. Alternativt kan du ta den obetalda fakturan till Medicare-kontoret. Kontoret utfärdar dig en check skriven till din läkare som ersätter en del av vårdkostnaden. Du ska ge checken till din läkare och också betala din självriskandel till läkaren.

För tandvård utgår i regel ingen ersättning. Ersättning betalas i regel inte heller för kompletterande tjänster inom hälso- och sjukvården, till exempel fysioterapi eller psykologtjänster.

Kostnaderna för sjuktransporter betalar du själv.

Läkemedel

Du kan få partiell ersättning av läkemedelskostnaderna när din läkare förordnar läkemedlen enligt Australian Pharmaceutical Benefits Scheme-systemet. I detta fall betalar du självriskandelen för dina läkemedel.

Vård på sjukhus

Visa upp ditt pass eller Medicare-kort i sjukhusets reception. På så sätt får du kostnadsfri vård på dag- eller bäddavdelningen i offentliga sjukhus som en offentlig patient (public patient).

Observera att också privatpatienter vårdas i offentliga sjukhus i Australien. Vården på privat sjukhus betalas av patienten själv eller från dennes sjukförsäkring.