Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen www.eu-hälsovård.fi. Utlåtandet beskriver situationen per den 3.10.2022.


Webbtjänstens tillgänglighet

Vår webbplats uppfyller de kritiska tillgänglighetskriterierna för A- och AA-nivåerna (WCAG 2.1-riktlinjerna). Bedömningen har gjorts av Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård i samarbete med webbplatsens tekniska leverantör.

Vi har förbundit oss att förbättra webbtjänstens digitala tillgänglighet och utvecklar användarupplevelsen på webbplatsen kontinuerligt så att alla användare, oavsett funktionshinder, kan enkelt använda tjänsten.

Otillgängliga innehåll

Användarna kan fortfarande stöta på vissa tillgänglighetsproblem på webbplatsen. Nedan följer en lista över de problem som vi har vetskap om. Om du upptäcker ett problem på webbplatsen, som inte finns med på listan, vänligen meddela oss om detta.

Innehåll eller funktioner vars tillgänglighet ännu är begränsad:

  • Namnen på vissa länkar är inte tillräckligt beskrivande och för vissa bildlänkar saknas textalternativ. (WCAG 1.1.1 och 2.4.4)
  • En del av länkarna på webbplatsen öppnas i ett nytt fönster och detta har inte angetts i anslutning till länken. (WCAG 3.2.1).

Vi åtgärdar de ovan nämnda bristerna under år 2022.

Tillgänglighetskraven gäller inte vissa innehåll

Nedan följer en listning av de innehåll på vår webbplats som inte omfattas av tillgänglighetslagstiftningen.

På vår webbplats finns följande:

  • Länkar till externa webbplatser, vars tillgänglighet inte har granskats av Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Ge oss respons på tillgängligheten

Upptäckte du någon brist i tjänstens tillgänglighet? Låt oss veta om det så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen.

Ge oss respons på tillgängligheten

Responsen gällande tillgänglighet tas emot och behandlas av Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Tillsyn av tillgängligheten

Om du upptäcker problem med webbplatsens tillgänglighet, börja med att skicka respons till oss. Vi svarar inom två veckor.

Om du inte är nöjd med svaret som du fått eller om du inte får något svar alls inom två veckor kan du göra en anmälan till regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats finns exakta anvisningar om hur du gör en anmälan och hur ärendet hanteras.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
saavutettavuus@avi.fi
Telefon växel: 0295 016 000