Så här hittar du hälsotjänster i Finland

I Finland produceras hälsotjänster av såväl offentliga som privata serviceproducenter. Ansvaret för att ordna tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården ligger hos välfärdsområdena. I Finland finns även många företag, självständiga yrkesutövare och organisationer som producerar privata tjänster.


Läs mer om hälso- och sjukvården i Finland. I avsnittet hittar du även information om tillgången till vårdvårdkvalitetenpatientsäkerheten och om tillgängligheten.

  • På våra sidor har vi samlat kontaktuppgifter till välfärdsområden, joursjukhus, förlossningssjukhus och enheter för ovanliga sjukdomar.
  • Information om tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården finns på välfärdsområdenas webbplatser. Även offentliga tandläkartjänster finns på välfärdsområdenas webbplatser.
  • Du kan söka efter serviceproducenter i webbtjänsten Suomi.fi. På webbplatsen finns även information om tillgängligheten inom tjänsterna.
  • Du kan söka privata serviceproducenter med sökmaskiner, till exempel Google. Ange som sökord den läkartjänst som du söker och namnet på den stad där du vill få vård. I Finland finns ingen sammanställning av privata serviceproducenter.
  • Du får även mer information från kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård i Finland (yhteyspiste(at)kela.fi).