Kontaktpunkter i EU- och EES-länderna

Varje EU-land har minst en kontaktpunkt för gränsöverskridande hälso- och sjukvård som ger information om hälso- och sjukvårdstjänsterna i landet eller regionen och om användningen av dem. Kontaktpunkterna erbjuder information på sina internetsidor och de flesta betjänar kunder också via e-post.


Belgien
Soins de santé transfrontaliers
www.health.belgium.be/en/health/taking-care-yourself/patient-related-themes/national-contact-point-cross-border-healthcare
E-post: information(at)crossborderhealthcare.be

Bulgarien
National Health Insurance Fund
www.nhif.bg
E-post: crossbordercare(at)nhif.bg

Cypern
Ministry of Health
www.moh.gov.cy
E-post: ncpcrossborderhealthcare(at)moh.gov.cy

Danmark
Danish Patient Safety Authority
www.patientombuddet.dk
E-post: pob(at)patientombuddet.dk

Estland
Eesti Haigekassa
www.haigekassa.ee/en/estonian-national-contact-point
E-post: info(at)haigekassa.ee

Finland
FPA
www.vardenhetsval.fi 
E-post: yhteyspiste(at)kela.fi

Frankrike
Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
www.cleiss.fr/presentation/pcn_en.html
E-post: soinstransfrontaliers(at)cleiss.fr

Förenade kungariket
NHS
www.nhs.uk/national-contact-point

Grekland
National Organization for the Provision of Health Services – EOPYY
E-post: ncp_gr(at)eopyy.gov.gr

Irland
Cross-Border Healthcare Directive Department
www.hse.ie/eng/services/list/1/schemes/cbd/
E-post: crossborderdirective(at)hse.ie

Island
Icelandic Health Insurance- International Department
www.sjukra.is/english
E-post: international(at)sjukra.is

Italien
Ministry of Health, Directorate-General for health planning
www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=english&area=healthcareUE

Kroatien
Croatian Health Insurance Fund
www.hzzo.hr/
E-post: ncp-croatia(at)hzzo.hr

Lettland
National Health Service
www.vmnvd.gov.lv/en/contact-point
E-post: nvd(at)vmnvd.gov.lv

Litauen
State Health Care Accreditation Agency under the Ministry of Health
www.lncp.lt
E-post: vaspvt(at)vaspvt.gov.lt

Luxemburg
Service national d’information et de médiation santé
www.mediateursante.lu
E-post: info(at)mediateursante.lu

Malta
Ministry for Health
http://health.gov.mt/en/cbhc/Pages/Cross-Border.aspx
E-post: crossborderhealth(at)gov.mt

Nederländerna
Netherlands NCP Cross-border Healthcare
www.cbhc.nl

Norge
HELFO (The Norwegian Health Economics Administration)
helfo.no/english/norwegian-national-contact-point-for-healthcare
E-post: servicesenteret(at)helfo.no

Polen
National Health Fund
www.kpk.nfz.gov.pl/en/
E-post: ca17(at)nfz.gov.pl

Portugal
The Central Administration of the Health System
National Contact Point of Portugal
E-post: diretiva.pcn(at)acss.min-saude.pt

Rumänien
National Health Insurance House
www.cnas-pnc.ro
E-post: pnc(at)casan.ro

Slovakien
Healthcare Surveillance Authority
www.udzs-sk.sk/europska-unia/pristup-k-zdravotnej-starostlivosti-pocas-prechodneho-pobytu-v-sr.html?page_id=1145
E-post: web(at)udzs-sk.sk

Slovenien
Health Insurance Institute of Slovenia (HIIS)
www.nkt-z.si
E-post: kontakt(at)nkt-z.si

Spanien
Ministry of Health, Social Services and Equity
E-post: oiac(at)msssi.es

Sverige
För personer som är sjukförsäkrade i Sverige och som ska söka vård utomlands:
Försäkringskassan www.forsakringskassan.se
Telefonnummer till kundtjänsten +46 771 524 524
E-post: kundcenter(at)forsakringskassan.se huvudkontoret(at)forsakringskassan.se

För personer som ska söka vård i Sverige:
Socialstyrelsen www.socialstyrelsen.se
Telefonnummer till kundtjänsten +46 75 247 30 00
E-post: info(at)socialstyrelsen.se

Tjeckien
Ministry of Health
www.kancelarzp.cz/cs/
E-post: info(at)kancelarzp.cz

Tyskland
Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland (DVKA)
www.eu-patienten.de
E-post: info(at)eu-patienten.de

Ungern
Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ
National Center for Patients’ Rights and Documentation

För personer som ska söka vård I Ungern:
www.patientsrights.hu/

För personer som är sjukförsäkrade i Ungern och som ska söka vård utomlands:
http://www.eubetegjog.hu/
E-post: info(at)eubetegjog.hu

Österrike
Gesundheit Österreich GmbH
www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/public
E-post: patientenmobilitaet(at)goeg.at