Kontaktpunkter i EU- och EES-länderna

Varje EU-land har minst en kontaktpunkt för gränsöverskridande hälso- och sjukvård som ger information om hälso- och sjukvårdstjänsterna i landet eller regionen och om användningen av dem. Kontaktpunkterna erbjuder information på sina internetsidor och de flesta betjänar kunder också via e-post.


Belgien

Bulgarien

Cypern

Danmark

Estland

Finland

FPA

Frankrike

Grekland

Irland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Litauen

  • National Health Insurance Fund under the Ministry of Health
  • E-post (om du har några frågor om det litauiska hälso- och sjukvårdssystemet, priser på hälso- och sjukvårdstjänster, ersättningar eller läkemedel): info(at)vlk.lt
  • E-post (om du har frågor om patientens rättigheter eller licensierade vårdgivare): contact.point(at)vaspvt.gov.lt

Luxemburg

Malta

Nederländerna

Norge

Polen

Portugal

Rumänien

Slovakien

Slovenien

Spanien

Storbritannien

Sverige

För personer som är sjukförsäkrade i Sverige och som ska söka vård utomlands:

  • Försäkringskassan
  • Telefonnummer till kundtjänsten +46 771 524 524
  • E-post: kundcenter(at)forsakringskassan.se eller huvudkontoret(at)forsakringskassan.se

För personer som ska söka vård i Sverige:

  • Socialstyrelsen
  • Telefonnummer till kundtjänsten +46 75 247 30 00
  • E-post: socialstyrelsen(at)socialstyrelsen.se

Tjeckien

Tyskland

Ungern

Österrike