Vårdpraxis

Verksamheten inom hälso- och sjukvården ska baseras på evidens, god vårdpraxis och goda rutiner. Det har dock funnits variationer i vårdpraxisen i olika delar av Finland, till exempel beslut om brådskande vård har tagits utifrån olika grunder. Tillgången till brådskande vård utifrån enhetliga grunder oberoende av hemkommun styrs av hälso- och sjukvårdslagen.


Med en god vårdpraxis kan man även förhindra risken att få en infektion i samband med vården och hindra smittospridning mellan personal och patient eller till andra patienter.

Gällande vårdrekommendationer, enhetliga kriterier för att få vård och vårdgarantin kan möjliggöra en jämlikare hälso- och sjukvård. Nationella bevisunderbyggda vårdrekommendationer har publicerats på webbplatsen God medicinsk praxis. Rekommendationerna är sammandrag gjorda av experter gällande diagnostik och behandling av enskilda sjukdomar. Läkare använder ofta rekommendationerna i God medicinsk praxis då de beslutar om patientens vård.