Kvalitet och patientsäkerhet utomlands

På vård utomlands tillämpas alltid det vårdgivande landets patientförsäkring om landet har en sådan. I varje EU-land finns ett lagstadgat försäkringssystem för patientskador.


Du kan fråga mottagarlandets kontaktpunkt vilka krav som ställs på kvaliteten i vården och patientsäkerheten. Vid kontaktpunkten får du även råd om du får felaktig vård eller om du inte är nöjd med den vård som du har fått.

Vårdgivaren ska ge information om olika behandlingsalternativ och sin egen verksamhet

Vårdgivaren ska ge dig tillräckligt mycket information vården och åtgärderna som planeras för att du ska kunna göra medvetna val angående din vård. Vårdgivaren ska berätta för dig

  • om olika behandlingsalternativ
  • om vårdens kvalitet och säkerhet vid vårdinrättningen
  • om vårdinrättningens tillstånd och registreringar
  • om vårdinrättningens ansvarsförsäkringar.