Kom ihåg följande när du använder tjänsterna vid en utländsk webbklinik

1.2.2024

Om du vill, kan du använda tjänsterna vid en webbklinik i utlandet. Vad gäller kostnadsersättning och patientförsäkring motsvarar detta en situation där du reser till ett annat land för planerad vård. Kom ihåg att säkerställa att webbkliniken har de tillstånd som krävs och en patientskadeförsäkring.


Numera finns olika typer av webbkliniker som kan ge vård också över landsgränserna. Överlag kan producenterna av hälsotjänster ofta erbjuda tjänster på distans, varvid patienten inte behöver själv resa till ett annat land för att få vård.

När du använder tjänster vid en klinik som ligger i ett annat land eller som enbart erbjuder tjänster via internet, är det fråga om planerad vård utomlands. Detta gäller även om du själv stannar kvar i Finland under den tid som vården ges och mottagningsbesöken ordnas virtuellt.

Du kan ansöka om ersättning av vårdkostnaderna vid en webbklinik som är belägen i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien hos FPA på ungefär samma sätt som när du reser till utlandet för planerad vård. Förutsättningen för att få ersättning är att vården ingår i serviceutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland och att du i en motsvarande situation skulle få vård även i Finland. För att få ersättning måste du dessutom ha en remiss, om remiss krävs för samma vård även i Finland. Om du uppsöker vård utanför EU eller EES, Schweiz eller Storbritannien kan du inte få ersättning för vårdkostnaderna från FPA.

Ta reda på kliniken och patientförsäkringen

Den finländska patientskadeförsäkringen täcker inte vård som getts utomlands. Vård som tillhandahålls av en utländsk webbklinik eller ett sjukhus som erbjuder tjänster på distans räknas som vård utomlands. I praktiken betyder det att om du skulle råka ut för en skada, betalar den finländska patientskadeförsäkringen inte ut någon ersättning, utan du måste reda ut ärendet med det vårdgivande landet. Undantag från detta är situationer där den offentliga hälso- och sjukvården i Finland har ordnat vården som köpt tjänst.

Innan du använder tjänsterna vid en utländsk webbklinik ska du grundligt bekanta dig med dess verksamhet och säkerställa att kliniken har vederbörliga tillstånd för sin verksamhet. Ta reda på till vilket lands territorium kliniken tillhör och en hurdan patientskadeförsäkring den har. Det är också tillrådligt att ta reda på bakgrunden för den behandlande läkaren, till exempel rätten att utöva yrket.

Vad ska du göra om en patientskada inträffar?

Om du behöver sjukvård på grund av ett behandlingsfel vid en utländsk klinik, har du rätt att få vården i Finland på det sedvanliga viset. Läkaren bedömer vilken vård du behöver.

Ersättning vid en komplikation eller ett fel måste dock alltid klarläggas med den utländska klinik som gett dig vård. Vid en patientskada tillämpas alltid det vårdgivande landets lagstiftning. Varje EU-land har någon typ av patientförsäkringssystem.

Kontaktpunkterna ger vid behov råd

Alla EU-länder har en egen kontaktpunkt för gränsöverskridande hälso- och sjukvård som ger information om praxis inom hälso- och sjukvården i landet och hänvisar dig vid behov till rätt myndighet. Hos kontaktpunkterna kan du till exempel få information om patientförsäkringssystemet i landet och om hur vårdens kvalitet övervakas.

Mer information