Apotek i Finland

Endast apotek har tillstånd att sälja läkemedel i Finland. I vissa glesbygdsområden finns även serviceställen för apotek, där man kan köpa både receptbelagda läkemedel och egenvårdsläkemedel. Ett apotek kan ägas av en legitimerad provisor.


I organisationer inom hälso- och sjukvården verkar dessutom sjukhusapotek och läkemedelscentraler, som ansvarar för läkemedlen till de patienter som får vård. De säljer inte läkemedel till privatpersoner.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea beviljar tillstånd att driva apotek och övervakar apotekens verksamhet i Finland.

Kontaktuppgifterna till apoteken i Finland finns i Apotekssökningen. På Apotekarförbundets webbplats (på finska) finns även mycket annan information om apotek och läkemedel.