Sjukvård vid flytt


Jag är finländsk medborgare, men jag är stadigvarande bosatt utomlands. Får jag ända använda hälsotjänster normalt i Finland?

Finskt medborgarskap påverkar inte din rätt att använda hälsotjänster i Finland. Rätten att använda tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården baseras på hemkommunen. Om du fortfarande har en hemkommun i Finland, kan du använda tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården normalt.

Om du inte har en hemkommun i Finland, beror din rätt att få vård i Finland på det i vilket land du är sjukförsäkrad. Om du till exempel är sjukförsäkrad i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz, har du mer omfattande rätt att använda hälsotjänsterna i Finland än om du är sjukförsäkrad utanför dessa länder. Du får mer information om din rätt till vård i Finland i avsnittet Flytta utomlands om du har flyttat utomlands till exempel som studerande, arbetstagare eller pensionär.

Jag planerar utbytesstudier utomlands. Hur får jag sjukvård under utbytesåret?

Om du flyttar från Finland till utlandet för att studera, omfattas du i regel av den finländska sjukförsäkringen. I EU- och EES-länderna, Storbritannien och Schweiz får du vård med det europeiska sjukvårdskortet. I Québec i Kanada får du vård på grundval av en överenskommelse om social trygghet. I andra länder får du vård i enlighet med destinationslandets lagstiftning. Fråga till exempel läroanstalten i förväg om du behöver en privat försäkring för att kunna använda hälsotjänster.

Om du flyttar utomlands för en betald praktik kan detta påverka din sjukförsäkring i Finland. Meddela då FPA om inledandet av utlandsarbetet.

Jag är pensionär och bor i ett annat EU-land. Kan jag komma till Finland för att använda hälsotjänster?

Ja du kan. Om du har ett europeiskt sjukvårdskort för pensionärer som utfärdas av FPA, kan du under din vistelse i Finland använda alla hälsotjänster för kommuninvånare normalt. Du känner igen kortet på en limegrön baksida.

Du kan också söka vård på eget initiativ från ett annat EU-land, även om du inte skulle ha rätt till det europeiska sjukvårdskortet för pensionärer som utfärdas av FPA. I detta fall fråga sjukförsäkringsinstitutionen i ditt bosättningsland hur den ersätter vårdkostnader.

I vilket land kan jag besöka en läkarmottagning om jag jobbar och bor i olika EU-länder?

Om du bor och jobbar i olika länder inom EU är du en gränsarbetare. Som gränsarbetare har du rätt till sjukvård både i ditt bosättningsland och i ditt sysselsättningsland till samma pris som lokala invånare.