Kostnader för medicinskt nödvändig vård

Under en tillfällig vistelse i Finland får du medicinskt nödvändig vård för samma klientavgift som en person som bor i Finland när du visar upp ditt europeiska sjukvårdskort inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland.


  • Om du bor i ett annat nordiskt land kan du även visa upp en identitetshandling.
  • Om du har rest från Storbritannien eller Nordirland, påvisa din rätt till vård med det europeiska sjukvårdskortet som beviljats under Storbritanniens EU-medlemskap eller övergångsperioden för brexit, ”Citizens Rights”-kortet eller GHIC-kort (Global Health Insurance Cards).
  • Om du bor i Australien får du medicinskt nödvändig vård genom att visa upp ditt pass.
  • Om du bor i Québec i Kanada och har på grund av tillfälligt arbete eller studier beviljats ett Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland, får du vård mot klientavgiften när du visar upp intyget.

Det europeiska sjukvårdskortet, identitetsbeviset eller passet ska vara giltigt när du får vården.

Om du inte har ett europeiskt sjukvårdskort eller något annat intyg över rätt till vård ansvarar du i allmänhet själv för kostnaderna för den vård du har fått i Finland. Ditt försäkringsbolag kan ersätta kostnaderna om du har en privatförsäkring för sjukvårdskostnader.

Om du inte har ett europeiskt sjukvårdskort

Du kan be din sjukförsäkringsinrättning om ett europeiskt sjukvårdskort. Om du inte har något kort eller om du till exempel har tappat det, kan du be din sjukförsäkringsinrättning om ett intyg som ersätter kortet.

Du kan ansöka om ersättning i efterhand om du har betalat kostnaderna själv

FPA ersätter sjukvårdskostnader som uppkommit inom den privata hälso- och sjukvården i Finland samt läkemedels- och resekostnader i anslutning till vården, om ett annat EU-/EES-land, Storbritannien, Schweiz eller Australien ansvarar för kostnaderna för din sjukvård eller om du har kommit till Finland från Quebec i Kanada som utstationerad arbetstagare, forskare eller studerande och är registrerad hos FPA.

FPA ersätter inte de kostnader du har betalat inom den offentliga hälso- och sjukvården.

  • Om du har själv betalat kostnaderna för medicinskt nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland, kan du ansöka om ersättning hos din egen sjukförsäkringsinstitution i efterhand.
  • Om du anser att du borde ha fått vård för klientavgiften kan du i första hand be vårdgivaren korrigera fakturan. Visa ditt europeiska sjukvårdskort eller ett annat intyg över rätt till vård för vårdgivaren.