Förenade Arabemiraten

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 999.


Hälso- och sjukvård

I Förenade Arabemiraten finns både ett statligt finansierat, offentligt hälso- och sjukvårdssystem och en växande privat hälso- och sjukvårdssektor. Nivån på hälso- och sjukvårdstjänsterna varierar mycket. När du reser till Förenade Arabemiraten bör du skaffa dig en täckande reseförsäkring. Reseförsäkringen bör även täcka en eventuell transport med ambulanshelikopter ifall en sådan skulle behövas.

Privatsjukhusen är dyra. Den privata tandvården kan hålla en hög nivå, men prisnivån är minst densamma som i Finland.

Vissa turisthotell i Dubai har en egen läkare. Hotelläkarens arvoden betalas kontant eller med kreditkort. Mot kvitton kan du i efterhand ansöka om ersättning hos ditt försäkringsbolag. Ta alltid med dig pass och en resehandling, till exempel reseförsäkringskortet, när du använder tjänster inom hälso- och sjukvården.

Om du är sjukförsäkrad i Finland och har fått vård utanför EU/EES eller Schweiz på grund av akut insjuknande, en långvarig sjukdom, graviditet eller förlossning, kan du ansöka om ersättning hos FPA i efterhand. Ersättningen är densamma som ersättningen för privat hälso- och sjukvård i Finland. Tänk på att ersättningen oftast endast täcker en liten del av vårdkostnaden, varför det är tillrådligt att teckna en reseförsäkring.

Läkemedel

I Dubai har de flesta apoteken öppet från lördag till torsdag kl. 9–13 och 16–22. På fredagar har apoteken öppet kl. 16–22. Vissa apotek har öppet dygnet runt.

Läkemedel kan ibland vara dyra i Förenade Arabemiraten. Även förfalskade läkemedel kan förekomma.