Förenade Arabemiraten

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 998 (ambulans).


Hälso- och sjukvård

I Förenade Arabemiraten finns både ett statligt finansierat, offentligt hälso- och sjukvårdssystem och en växande privat hälso- och sjukvårdssektor. Tillgången till hälsovårds- och läkartjänster är i allmänhet god, även på engelska. Detta gäller även tandvård. I landet finns många sjukhus som håller hög standard. Till de övriga delarna varierar dock tjänsternas kvalitet. Vissa turisthotell kan även ha en läkarservice.

Du hittar listan över offentliga och privata hälsovårdstjänster i Förenade Arabemiraten på webbsidorna av ambassaden i Storbritannien (webbsidan på engelska). Goda privata sjukhus är till exempel

  • Cleveland Clinic Abu Dhabi
  • Harley Street Medical Centre
  • Burjeel
  • Mediclinic (Verksamhetssället Al-Noor i Abu Dhabi och Mediclinic City Hospital i Dubai)

Kostnaderna för hälsovårds- och läkartjänster är höga och i regel är en täckande försäkring nödvändig för att få vård. När du reser till Förenade Arabemiraten bör du därför skaffa dig en täckande reseförsäkring som även bör inkludera en eventuell transport med ambulanshelikopter. Kontakta vid sjukfall ditt försäkringsbolag som ger närmare anvisningar om åtgärder och eventuella sjukhus som har ett avtal om direktdebitering med försäkringsbolaget.

Det är dyrt och svårt att ordna hemtransporten av en sjuk eller avliden person utan en täckande reseförsäkring och utomlands får man inte alltid vård utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning. Ta alltid med dig ett reseförsäkringsdokument, till exempel reseförsäkringskortet, och passet när du använder tjänster inom hälso- och sjukvården. Kostnaderna kan i regel betalas antingen i kontanter eller med ett internationellt kreditkort. Du kan ansöka om ersättning i efterhand hos ditt försäkringsbolag mot kvittona.

Läkemedel

Tillgången till läkemedel är god och apoteksnätverket är stort. En del apotek har öppet dygnet runt. Vissa läkemedel som tillverkas utomlands kan vara dyrare än i Finland och inte alla motsvarande preparat finns att tillgå.

Hälsomyndigheterna i Förenade Arabemiraten begränsar turisternas införsel av receptbelagda läkemedel och andra preparat in i landet. Information om införseln av dessa in i landet fås från landets hälsoministerium och landets myndighetsportal (på engelska).

Läkemedelsförfalskningar kan förekomma, men detta är sällsynt.