Kontakt

Om du vill ha information om byte av hälsostation eller sjukhus, eller av servicesedel, kontakta din hälsostation eller sjukvårdsdistrikt. Om din fråga gäller användningen av hälso- och sjukvårdstjänster utomlands eller planerad vård i Finland, kontakta kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.


Vid samtal från utlandet ska du slå +358 före numret och utelämna den första nollan.

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Kontaktpunkten ger information om användning av hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands, rätten till hälso- och sjukvård i olika situationer, ersättning av kostnader och det europeiska receptet. Kontaktpunkten tar inte emot eller behandlar ansökningar.

FPA, Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård
PB 80, 00056 KELA
yhteyspiste(at)kela.fi

Social- och hälsovårdsministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet är en del av statsrådet. Ministeriet ansvarar för planeringen, styrningen och verkställigheten av social- och hälsopolitiken.

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM)
PB 33, 00023 Statsrådet
Telefon 0295 16001
Fax 09 698 0709
kirjaamo(at)stm.fi
www.stm.fi

Institutet för hälsa och välfärd

Institutet för hälsa och välfärd (THL) är ett forsknings- och utvecklingsinstitut som verkar inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. THL tillhandahåller information som stöd för beslutsfattandet och verksamheten inom hälso- och välfärdssektorn.

Institutet för hälsa och välfärd (THL)
PB 30, 00271 Helsingfors
Telefon 0295 246 000
kirjaamo(at)thl.fi
www.thl.fi

Folkpensionsanstalten

FPA svarar för grundtryggheten i livets olika skeden för personer som är bosatta i Finland och utomlands. FPA sköter bland annat familjeförmåner, den allmänna sjukförsäkringen, rehabilitering, grundtryggheten för arbetslösa, bostadsbidrag och studiestöd samt minimipensioner. Dessutom sköter FPA vissa handikappförmåner, militärunderstöd och särskilt stöd till invandrare.

Folkpensionsanstalten (FPA)
Postadress www.kela.fi/post-till-fpa
Telefon www.kela.fi/ring-fpa (från utlandet www.kela.fi/call-kela)
www.kela.fi

Vi rekommenderar att du skickar meddelanden som innehåller känsliga uppgifter (till exempel personbeteckning) endast via en skyddad förbindelse. Anvisningar för hur man skickar skyddad e-post finns på FPA:s webbplats.