Flytta till Finland som arbetstagare eller företagare

Om du kommer från ett annat EU-/EES-land, Storbritannien, Schweiz eller Québec i Kanada till Finland för att arbeta, kan du i allmänhet använda tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården och få sjukvårdsersättning, även om du inte har hemkommun i Finland. FPA bekräftar din rätt till vård i Finland. Om du kommer för att arbeta från något annat land än de ovannämnda, grundar sig din rätt till vård på din hemkommun och sjukförsäkring i Finland eller på migrationsdirektivet.


När du kommer till Finland för att arbeta påverkas din rätt att använda tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården och din rätt att få sjukvårdsersättning i Finland av följande faktorer

  • det land från vilket du kommer från till Finland
  • anställningens lön
  • om du arbetar för en finländsk eller utländsk arbetsgivare.

Du kan ha rätt att använda tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland och få sjukvårdsersättning från FPA, även om du inte bor stadigvarande i Finland eller är sjukförsäkrad i Finland. På ditt arbete tillämpas då i allmänhet EU-lagstiftningen eller en internationell överenskommelse om social trygghet, på basis av vilken du har rätt till vård i Finland. Fråga FPA om din rätt till vård i Finland när du kommer till Finland för att arbeta.

Om din avsikt är att flytta till Finland stadigvarande ska du göra en flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) (f.d. magistraten). Om MDB registrerar en hemkommun för dig, kan du använda alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården på samma sätt som lokala invånare.

Arbete för en finländsk arbetsgivare (inkl. säsongsarbetare)

Om du kommer från ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz till Finland för att arbeta, har du rätt att använda tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården under den tid som du har en arbetspensions-, olycksfalls- eller arbetslöshetsförsäkring i Finland. Om du kommer från något annat land, behöver du dessutom ett uppehållstillstånd eller ett intyg som ger rätt att arbeta som beviljats av Migrationsverket eller Finlands ambassad. Om du omfattas av den finländska sjukförsäkringen får du från FPA ersättning för privat hälso- och sjukvård, läkemedel och resor på grund av behandlingen av sjukdomen.

Om din avsikt är att flytta till Finland stadigvarande ska du göra en flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) (f.d. magistraten). Kom ihåg att även anmäla din flytt även till ditt tidigare bosättningsland. Om MDB registrerar en hemkommun för dig, kan du använda alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården på samma sätt som lokala invånare. Om du inte har hemkommun i Finland, be om ett intyg över rätt till vårdförmåner hos FPA.

Om du har flyttat till Finland och inte tidigare ansökt om förmåner hos FPA eller FPA-kortet ska du förutom att ansöka om förmånen eller FPA-kortet också lämna in en anmälan om flytt till Finland. Om du omfattas av den finländska sjukförsäkringen får du från FPA ersättning för privat hälso- och sjukvård, läkemedel och resor på grund av behandlingen av sjukdomen.

Om du arbetar i Finland men bor i ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz, har du samma rätt till vård i både Finland och ditt bosättningsland. Registrera intyget om rätt till vårdförmåner som FPA beviljar i ditt bosättningsland.

Dessutom, om du har inlett behandlingen av en sjukdom i Finland innan du går i pension från gränsarbete, har du rätt att fortsätt behandlingen av denna sjukdom även under pensionstiden. Be om ett separat intyg över rätt till vårdförmåner för denna behandling av den sjukförsäkringsinstitution som ansvarar för dina sjukvårdskostnader när du är i pension. Med intyget över rätt till vårdförmåner får du fortsätta behandlingen i ditt tidigare sysselsättningsland.

Utsända arbetstagare eller diplomater från EU-/EES-länder, Storbritannien eller Schweiz

Om din arbetsgivare sänder ut dig för att arbeta i Finland från ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz, ansvarar utsändarlandet för dina sjukvårdskostnader. Vanligtvis omfattas du av sjukförsäkringen i det land där din arbetsgivare finns.

Om din arbetsperiod i Finland varar mindre än ett år ska du intyga din rätt till vård i Finland med det europeiska sjukvårdskortet som utfärdas av arbetsgivarlandet. Då får du

  • medicinskt nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården mot välfärdsområdets klientavgift
  • sjukvårdsersättning från FPA för kostnader inom den privata hälso- och sjukvården samt för läkemedels- och sjukresekostnader. Ansök om ersättningen från FPA i efterhand.

Om du arbetar i Finland längre än ett år ska du skicka blanketter som utfärdats av arbetsgivarlandet till FPA för registrering. Utifrån dessa utfärdar FPA ett intyg, med vilket du intygar din rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården och till sjukvårdsersättning.

Diplomater och annan utländsk personal vid utländska beskickningar som kommer från länder utanför EU/EES, Storbritannien eller Schweiz har endast rätt att få brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Personen ansvarar själv för vårdkostnaderna. Även försäkringsbolaget eller någon en annan instans, till exempel den utländska delegationen, kan ersätta kostnaderna.

Att arbeta för en internationell organisation med säte i Finland

Rätten för personal vid internationella organisationer att använda tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården är avhängig av avtal mellan Finland och organisationen. I regel ordnar internationella organisationer själva hälsovården och sjukförsäkringen för sina utländska arbetstagare. Om du har en hemkommun i Finland, kan du använda alla tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Bland annat nedanstående instanser har egna system för social trygghet för sina arbetstagare. Du får mer information från berörda instanser eller FPA.

Arbetstagare från Québec, Kanada

Arbetstagare och utsända arbetstagare från Quebec i Kanada, som vistas tillfälligt i Finland, omfattas av sjukförsäkringen i Quebec. Sjukförsäkringsinstitutionen, som ansvarar för detta, utfärdar till arbetstagaren blanketter som ska registreras hos Pensionsskyddscentralen och FPA.

Efter registrering

  • kan du använda tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården på samma sätt som bosatta i Finland och du får sjukvårdsersättning från FPA
  • får du från FPA ett intyg över rätt till vårdförmåner, med vilket du kan påvisa din rätt att använda tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården och få sjukvårdsersättning.

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe

Hittade du det du sökte?

Ge respons!
Your Europe