Ungern

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112 eller 104 (ambulans).


Tillgång till vård

Med det europeiska sjukvårdskortet (European Health Insurance Card, EHIC) får du medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Ungern. Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Du kan behöva sådan vård exempelvis vid akut sjukdom eller en olycka.

Du kan även få vård i anslutning till graviditet, förlossning eller en långvarig sjukdom. Om din sjukdom kräver regelbunden vård under din utlandsvistelse, kontakta den utländska vårdtillhandahållaren i förväg och kom överens om ordnandet av vården.

Det europeiska sjukvårdskortet garanterar inte kostnadsfri vård, utan du betalar samma pris för vården som lokala invånare. Vi rekommenderar att du också har papperskopior av kortet med dig. Om du inte har det europeiska sjukvårdskortet eller om kortet av någon anledning inte accepteras, måste du betala vårdkostnaderna själv. I detta fall kan du söka ersättning hos FPA i efterhand.

I Ungern finns också privata hälso- och sjukvårdstjänster. Om du uppsöker vård inom den privata sektorn står du själv för vården till alla delar.

Akut insjuknande

Läkare

Vänd dig till en läkare som har ett avtal med den nationella ungerska sjukförsäkringskassan (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, NEAK). Avtalsläkarmottagningar känns i allmänhet igen på den ungerskspråkiga beskrivningen “a társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira szerződött szolgáltató” (serviceproducent med avtal).

I Ungern ska du först vända dig till en allmänläkare (háziorvos). För besök hos en specialist behövs remiss av en allmänläkare. Specialistvård finns i allmänhet tillgänglig vid polikliniker (szakrendelő). Undantag är dock hudläkare, gynekolog, urolog, öron- och halsläkare, ögonläkare, onkolog och kirurg. Dessa specialistmottagningar kan uppsökas direkt.

Specialister i Ungern godkänner en remiss av en läkare i Finland eller i ett annat EU-land om den är på engelska. Endast i de fall då det finns bristfälliga uppgifter eller oklarheter i remissen kan patienten ombes skaffa en ny remiss av en läkare i Ungern.

Läkare i Ungern är skyldiga att ge vård endast på ungerska. I allmänhet talar läkarna även engelska.

Tandläkare

Tandläkare kan du besöka direkt. Anlita en läkare som har ett avtal med sjukförsäkringskassan (NEAK). Tandvården är kostnadsfri när det är fråga om akut vård, tandbevarande behandling, sjukdomar i tandköttet, operation eller när du har en remiss från en specialistläkare. Materialkostnaderna står patienten i regel själv för. Notera att de flesta tandläkarna som marknadsför sina tjänster inte har ett avtal med den nationella sjukkassan. Avtalstandläkarna tillhandahåller i regel endast ovan nämnda behandlingar. Tandvården är kostnadsfri för personer under 18 år, personer över 60 år och för gravida kvinnor och kvinnor som nyligen fött barn.

Läkemedel

När du hämtar ut receptbelagda läkemedel på apoteket (gyógyszertár) ska du visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling. Då får du en ersättning, vars nivå beror på sjukdomen och typen av läkemedel. Ersättningen dras direkt av från läkemedlets pris på apoteket, och således betalar du endast självrisken. För vissa inte helt nödvändiga läkemedel kan du emellertid bli tvungen att betala fullt pris.

Vård på sjukhus

I regel får du tillgång till den offentliga hälso- och sjukvården (öppen eller sluten vård) med en remiss från läkare. I brådskande sjukdomsfall kan du gå direkt till ett offentligt sjukhus. Det europeiska sjukvårdskortet och en identitetshandling ska visas upp i receptionen. Sjukhusvården är kostnadsfri, utom när du

  • inte har remiss av en läkare för sjukhusvården
  • uppsöker en annan vårdenhet än den dit läkaren hänvisat dig
  • uppsöker en läkare som inte har jour just då.

Om du vill ha tjänster utöver basnivån på sjukhuset (till exempel ett större rum, särskilda måltider) betalar du själv hela kostnaden för detta.

Kostnaderna för vård på ett privatsjukhus betalar du själv i sin helhet.

Ungerska sjukhus och läkarstationer förutsätter i allmänhet att man betalar innan vård ges. Oftast blir du ombedd att betala antingen via banköverföring i förskott eller kontant vid vårdenheten.

Ambulanstransport är kostnadsfri i brådskande fall när du visar upp det europeiska sjukvårdskortet och en identitetshandling.

Läs mer om akut insjuknande i Europa.

Läs mer om ersättning för vård utomlands.

Användbara webbplatser

Om du vill resa till Ungern för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, hittar du allmän information om planerad vård utomlands på vår webbplats. Du kan ställa dina frågor om hälso- och sjukvården i Ungern till den nationella kontaktpunkten i Ungern. Om du söker en läkare eller ett sjukhus som erbjuder en viss typ av vård kan du få hjälp av den nationella kontaktpunkten i Ungern eller den nationella sjukförsäkringskassan i Ungern.

En lista över vårdgivare i Ungern (på ungerska) finns på webbplatsen för den nationella sjukförsäkringskassan i Ungern.

Du kan använda webbtjänsten What Clinic  (på engelska) för att söka tandläkareläkare eller klinik i Ungern. Observera att webbplatsen inte innehåller alla vårdgivare och att det även finns privata serviceproducenter med på listan. I Allianz Worldwide-tjänsten kan du söka ungerska sjukhus, läkare eller andra vårdgivare. Du kan även ställa frågor om kostnaderna via e-post till adressen nemzetk@oep.hu.

Information på engelska om hälso- och sjukvården i Ungern finns på webbplatsen för den ungerska nationella sjukförsäkringskassan (NEAK).

Kvalitet och säkerhet i vården

Vid patientskador tillämpas alltid lagstiftningen och patientförsäkringen i det vårdgivande landet. Om du är missnöjd med vården som du har fått, ska du i första hand reda ut saken med vårdgivaren. Den nationella kontaktpunkten kan hjälpa dig att hitta rätt myndighet om du vill anföra klagan.

Vårdgivare i Ungern är enligt lag skyldiga att utföra interna kvalitetskontroller. Mer information om kvaliteten och säkerhetskraven för behandlingarv finns på webbplatsen för den nationella kontaktpunkten i Ungern .

Hälso- och sjukvårdssystemet

Hälso- och sjukvårdssystemet i Ungern finansieras huvudsakligen via den ungerska nationella sjukförsäkringskassan ((Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, NEAK) och från skattemedel. Sjukförsäkringen via sjukförsäkringskassan är allmän och ger tillgång till både öppenvård och sekundärvård. Hälso- och sjukvården är i regel kostnadsfri. Patienter betalar en självrisk för vissa tjänster, såsom läkemedel, tandvård och rehabilitering. Personer som inte är ungerska medborgare och som saknar försäkring har rätt att få nödvändig vård kostnadsfritt i nödfall och vid akut vårdbehov.