Myndigheter och andra aktörer inom hälso- och sjukvården

Vid samtal från utlandet ska du slå +358 före numret och utelämna den första nollan.


Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira

Telefon 0295 209111 (växel)
PB 210, 00531 Helsingfors
Besöksadress Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Fax 0295 209 700
www.valvira.fi

Avdelningen för privata tillstånd och tillsyn över socialvården
Telefon 0295 209 111 (växel)
Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi
Fax 0295 209704

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea

Telefon 029 522 3602 (växel)
Microkatu 1, 70210 Kuopio
Mannerheimvägen 103b 00280 Helsingfors
Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors (kontrollaboratoriet)
Självständighetsplan 2, 20800 Åbo
Fax 029 522 3002
kirjaamo(at)fimea.fi
www.fimea.fi

Regionförvaltningsverket

Södra Finland, telefon 0295 016 000 (växel)
Östra Finland, telefon 0295 016 800 (växel)
Sydvästra Finland, telefon 0295 018 000 (växel)
Västra och Inre Finland, telefon 0295 018 450 (växel)
Norra Finland, telefon 0295 017 500 (växel)
Lappland, telefon 0295 017 300 (växel)
www.avi.fi/sv

Patientförsäkringscentralen

Skade- och ersättningsärenden 040 450 4590
Försäkringsärenden 040 450 4545
Bulevarden 28
00120 Helsingfors
www.pvk.fi

Besvärsnämnden för social trygghet

Telefon 0295 163801 (växel), 0295 163 800 (telefontjänst kl. 9.00–15.00)
PB 330, 00531 Helsingfors
Besöksadress Broholmsgatan 12 A, 5 vån., 00530 Helsingfors
kirjaamo(at)samu.fi
www.samu.fi/sv

Förvaltningsdomstolarna

Trafikförsäkringscentralen (TFC)

Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK)

Kommunförbundet

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM)

Du hittar ytterligare information även på följande adresser: