Om du är missnöjd med FPA:s beslut

Om du anser att FPA:s beslut om rätt till vård, förhandstillstånd eller ersättning för vård som ges utomlands är felaktigt, kan du söka ändring i det. Om FPA anser att beslutet inte kan rättas på det sätt du vill, kan du överklaga vidare till förvaltningsdomstolen eller besvärsnämnden.


Beslut om rätt till vård

Om du är missnöjd med FPA:s beslut om rätt till vård, kan du söka ändring i det hos FPA. Om FPA anser att beslutet inte kan rättas på det sätt du vill, kan du överklaga till besvärsnämnden för social trygghet. Du kan överklaga beslutet av besvärsnämnden för social trygghet till försäkringsdomstolen, som är högsta besvärsinstans. Mer information om överklagandeprocessen finns på FPA:s webbplats.

Beslut om förhandstillstånd eller ersättning för vård som ges utomlands

Om du är missnöjd med FPA:s beslut om förhandstillstånd eller ersättning för vård som ges utomlands, kan du söka ändring i det hos FPA. Om FPA anser att beslutet inte kan rättas på det sätt du vill, kan du överklaga beslutet till förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolens beslut kan vidare överklagas till högsta förvaltningsdomstolen, om den beviljar besvärstillstånd. Högsta förvaltningsdomstolens beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas. Mer information om överklagandeprocessen finns på FPA:s webbplats.

Till förvaltningsdomstolen kan du också överklaga FPA:s beslut om ersättning av vårdkostnader enligt förhandstillståndet samt rese-, vistelse- och läkemedelskostnader relaterade till vård som ges med förhandstillståndet.