Ersättning av resor vid akut insjuknande utomlands

Om du behöver medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz, kan du i efterhand få ersättning från FPA för resekostnaderna i samband med vården. Kostnaderna kan ersättas från din vistelseort till den närmaste vårdenheten där du hade kunnat få nödvändig vård och nödvändiga undersökningar. Du betalar självriskandelen själv.


Om du har insjuknat eller behövt vård på grund av graviditet eller förlossning i ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz, ersätts resekostnaderna till den närmaste vårdenheten i mottagarlandet. Vid sidan av FPA kan även vistelselandet ibland ersätta dina resor upp till självriskandelen, om du har ett europeiskt sjukvårdskort och landets lagstiftning medger reseersättningar. Du kan fråga om detta hos sjukförsäkringsinstitutionen i vistelselandet.

Om du behöver fortsatt vård direkt när du återvänt till Finland, ersätts resekostnaden för den del av resan som görs i Finland från flygplats, hamn eller statsgräns i hemlandet till den närmaste vårdenheten där du hade kunnat få den nödvändiga behandlingen eller undersökningen.

Om du insjuknar akut utomlands får du inte reseersättning för resan till Finland. Resekostnader som har uppstått i ett annat land än ett EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz ersätts inte.

Du kan ansöka om ersättning för resekostnader utomlands hos FPA.

Återresa från ett annat nordiskt land

Du kan få ersättning för tilläggskostnader som orsakats av hemresan om du insjuknar i ett annat nordiskt land och måste använda ett dyrare färdsätt för återresan än planerat.

Sjukförsäkringsinstitutionen i ditt vistelseland  ersätter tilläggskostnader som orsakas av hemresan om du har insjuknat i ett annat nordiskt land och fått sjukvård där. Ersättning betalas om du på basis av ett läkarintyg måste använda ett dyrare färdsätt för hemresan än planerat eller om det uppstår andra tilläggskostnader för dig på grund av sjukdomen. Om du till exempel inte kan omboka en befintlig biljett och måste köpa en ny, kan du få ersättning.

Kostnader för ett dyrare färdsätt på grund av sjukdom ersätts även om du i stället för hemmet reser direkt till den offentliga hälso- och sjukvården i Finland.

Ta reda på hur du ansöker om ersättning hos sjukförsäkringsinstitutionen i vistelselandet före hemresan. Du kan även ansöka om ersättning i efterhand hos FPA.

Resor i det norska och svenska gränsområdet

Om du vistas i gränsområdet mellan Finland och Sverige eller Finland och Norge och behöver medicinskt nödvändig vård, kan du i gränsområdet söka dig till sjukhus i Sverige eller Norge.

Du får ersättning från FPA i efterhand för resekostnader enligt det färdsätt som anses vara nödvändigt.