Privat hälso- och sjukvård


Du kan söka privata serviceproducenter med sökmaskiner, till exempel Google. Ange som sökord den läkartjänst som du söker och namnet på den stad där du vill få vård. I Finland finns ingen sammanställning av privata serviceproducenter.