Privat hälso- och sjukvård


Du hittar information om privata hälso- och sjukvårdstjänster på webbplatsen för programmet FinlandCare. FinlandCare-programmet hjälper finländska företag som tillhandahåller tjänster inom vård och omsorg att internationalisera sig.

www.finlandcare.fi