Praktiken ger vägledning i karriären – Läs berättelserna av tre före detta praktikanter vid Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård

30.1.2024

Sara Kettunen, Katja Lehtinen och Sanna Halunen har alla gjort sin högskolepraktik vid Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Från praktiken tog de med sig karriärplaner, självförtroende och lärdomar om kommunikation.


Sara Kettunen var på slutrakan i studierna inom social- och kulturantropologi vid Helsingfors universitet år 2018, när hon ansökte om praktikplats vid kontaktpunkten. Saras biämnen var folkhälsovetenskap och kommunikation och hon blev intresserad av praktikplatsen som kombinerade social- och hälsovårdsaspekten med kommunikation.

”Jag hade volontärjobbat med webbkommunikation och skrivande redan tidigare. Under praktiken fick jag möjlighet att utveckla mina kommunikationsfärdigheter och jag lärde mig mycket nytt om internationell hälsovård”, summerar Sara sina erfarenheter.

Katja Lehtinen i sin tur gjorde praktik vid kontaktpunkten hösten 2021, när hon studerade vid magisterprogrammet i kommun- och områdesledning vid Tammerfors universitet. Katja som har tidigare arbetat som sjukskötare fattade intresse för praktiken som hade alla delarna: hälso- och sjukvård, internationalitet och kommunikation.

”I mina studier granskade vi kommunikation i synnerhet ur perspektivet för organisationer inom den offentliga sektorn och jag har alltid varit intresserad av kommunikation. När jag såg annonsen om praktikplatsen, upptäckte jag att den tickar många boxar som jag är intresserad av”, berättar Katja.

Också för Sanna Halunen var det viljan att utveckla kommunikationsfärdigheterna som fick henne att söka praktikplats vid Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård hösten 2022. Hon läste då politologi och forskning om organisationer vid programmet för politik och kommunikation vid Helsingfors universitet.

”Jag hade gjort innehåll till sociala medier och jobbat med marknadsföringskommunikation vid organisationer och ville utvecklas just inom skrivande och webbkommunikation. Jag hade också hört mycket positivt om FPA som arbetsgivare, och så var ju naturligtvis den internationella aspekten intressant. Jag ville få en internationell karriär”, berättar Sanna.

Hon upplever att det är viktigt att lära sig om myndighetskommunikation och kommunikationens tillgänglighet.

En praktik kan öppna nya karriärvägar

För Sanna skapade praktiken tydlighet kring vad hon vill göra i framtiden.

”Även om jag kanske inte kommer att i första hand jobba med kommunikation i framtiden, så lärde jag mig under praktiken att jag gillar att skriva och skulle kunna tänka mig att jobba med det även framöver. Och praktiken gav mig en jättefin inblick i statsförvaltningen och internationella relationer”, säger hon.

På våren ska Sanna åka på praktik vid Finlands representation vid FN i New York. Hösten 2023 gjorde hon också en praktik vid krishanteringscentret.

”Jobbsökningen har varit mycket lättare efter praktiken vid kontaktpunkten. När jag fick platsen vid kontaktpunkten sökte jag omkring trettio platser. Förra gången sökte jag bara två platser.”

Praktiken gav Katja en tydlig uppfattning om karriärriktningen. Under praktiken lärde hon sig om bland annat webbkommunikation, sociala medier och tillgänglighet. Katja fick genast efter praktiken anställning som kommunikationsexpert vid Tammerfors universitetssjukhus och arbetar idag vid Birkalands välfärdsområde, även där som kommunikationsexpert.

”Jag har en känsla av att jag inte hade hamnat i mitt nuvarande jobb om jag inte hade hamnat på praktiken vid kontaktpunkten. Förutom en värdefull erfarenhet var praktiken också ett sätt att visa att jag har arbetat med kommunikation: publicerat och uppdaterat innehåll på webbplatsen, inlägg på sociala medier och annat.”

Också Sara jobbar inom den offentliga sektorn. Hon arbetar som kommunikationsexpert inom FPA:s Kantatjänster.

”Praktiken vid kontaktpunkten var helt klart till fördel när jag sökte jobbet inom FPA:s kommunikation”, summerar Sara.

Stöd och trygghet från arbetskamraterna

En praktik vid Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård passar många slags sökande och även om man kanske har lite mindre erfarenhet av något delområde, är det inget att vara nervös över.

”Jag fick stöd med allt och introduktionen fick ta den tid den tog”, minns Sara tillbaka på sin tid som praktikant.

Även Katja nämnder en bra introduktion och om att känna sig trygg och ha en bra kontakt med kollegorna. Hon fick under praktiken bredda sina kunskaper om hälso- och sjukvården och utvidga uppgiftsområdena när kunskaperna ökade – och lära sig mer om kommunikation, om vilket hon saknade tidigare arbetserfarenhet.

Alla tre lovordar stödet som de fick under praktiken. I och med återkopplingen växer också praktikantens självförtroende.

”Jag rekommenderar starkt en praktik vid kontaktpunkten! Jag fick stöd och hjälp med alla arbetsuppgifter och en chans att utmana mig själv i en trygg miljö”, uppmuntrar Sanna framtida sökanden.

Kontaktpunkten söker en högskolepraktikant

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård söker en högskolepraktikant för perioden 15.3.-15.6.2024. Ansök senast 29.2! Läs annonsen om praktiken på vår webbplats (på finska).