Om du flyttar till Finland tillfälligt från ett EU-/EES-land, Schweiz eller Australien, har du rätt till medicinskt nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Personer från andra länder har rätt till brådskande vård. Om du flyttar till Finland permanent, har du samma rätt till vård som lokala invånare.

Ska du bo i Finland tillfälligt?

Du får brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården om du behöver vård under en tillfällig vistelse i Finland. Om du har kommit till Finland från ett annat EU-/EES-land, Schweiz eller Australien kan du även få annan medicinskt nödvändig vård, som inte kan vänta tills du kommer hem. Du kan alltid använda även tjänster inom den privata hälso- och sjukvården i Finland, men då betalar du själv vårdkostnaderna.

Om du kommer till Finland tillfälligt och inte studerar, arbetar eller är pensionär under vistelsen, ska du läsa om din rätt till vård i avsnittet Om du blir sjuk under en resa i Finland.

Ska du bo permanent i Finland?

Alla som bor stadigvarande i Finland har rätt att använda tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården. De som bor stadigvarande i Finland har oftast en hemkommun. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (f.d. magistraten)  fattar beslut om hemkommun och registrerar hemkommunen i befolkningsdatasystemet när du anmäler en stadigvarande flytt till Finland hos dem.  Din hemkommun ordnar tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården, men du kan även välja att använda tjänster utanför din hemkommun. Om du inte har en hemkommun i Finland eller ett intyg om rätt till vårdförmåner, har den offentliga hälsovården rätt att debitera dig på de faktiska vårdkostnaderna. Vårdkostnaderna kan då bli synnerligen höga.

När du flyttar stadigvarande till Finland ska du göra följande:

  1. Gör en flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (f.d. magistraten) och anmäl din flytt även till ditt tidigare bosättningsland. Kom ihåg att göra flyttanmälan till magistraten i tid, eftersom magistraten inte kan registrera en hemkommun retroaktivt.
  2. Om du inte har ansökt om förmåner eller ett FPA-kort tidigare och du har flyttat till Finland, ska du utöver ansökan om förmåner eller FPA-kort även göra en anmälan om flytt till Finland.

Syftet med din flytt påverkar din rätt till vård

Din rätt till vård påverkas också av huruvida du flyttar till Finland som studerande eller forskare, arbetstagare eller pensionär.