Till Finland för vård

Du kan fritt söka vård både inom den offentliga och den privata hälso- och sjukvården i Finland om du är sjukförsäkrad i ett annatt EU- eller EES-land. Du får vård på samma sätt som de som är bosatta i Finland.