Patientskador utomlands

På patientskador tillämpas lagstiftningen i det vårdgivande landet. Ansök om ersättning för en patientskada från patientförsäkringen i det vårdgivande landet. Alla EU-länder har ett patientförsäkringssystem för vården som ges i landet. Du kan ändå få vård i Finland, även om orsaken till vårdbehovet är en patientskada som inträffat utomlands.


Säkerställ att vårdgivaren har ett tillstånd för sin verksamhet

När du söker dig utomlands för vård ska du säkerställa att vårdgivaren har ett tillstånd för sin verksamhet och en patientskadeförsäkring för vården som ges. Ta så långt det går också reda på bakgrunden för den behandlande läkaren, till exempel hens rätt att utöva yrket och eventuella begränsningar. Säkerställ också att du fått tillräckligt mycket information vården och åtgärderna och om de riskerna som förknippas till dessa.

Kontaktpunkten i det vårdgivande EU-landet svarar på frågor om landets patientförsäkringssystem och hänvisar vid behov till rätt myndighet. Också landets övriga myndigheter med ansvar för hälso- och sjukvården samt den lagstadgade sjukförsäkringen ger information.

Om du råkar ut för en patientskada utomlands

Den finländska patientförsäkringen täcker inte vård som getts utomlands. Du kan inte få ersättning från Finland för en patientskada som orsakats av vård som du har fått utomlands. Undantag från detta är situationer där den offentliga hälso- och sjukvården har ordnat vården utomlands som köpt tjänst. Fråga vårdgivaren eller kontaktpunkten i det vårdgivande landet hur du söker ersättning för patientskadan.

Även om ditt vårdbehov orsakats av en patientskada som inträffat utomlands, får du vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Läkaren bedömer vilken slags vård du behöver och fattar beslut om din vård.